Nicky Rousseau doet verslag van haar onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie

  • 0

Op 21 maart viert Zuid-Afrika Mensenrechtendag. Op deze dag gaat journalist Bart Luirink in het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam in gesprek met Nicky Rousseau.

Rousseau promoveert op 20 maart aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over de Waarheids- en Verzoeningscommissie en de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten.

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU/ afdeling Arts and Culture, History and Antiquity en het Zuid-Afrikahuis presenteren een publieksinterview ter gelegenheid van de promotie van Nicky Rousseau.

Zij was als historicus werkzaam bij de Waarheids- en Verzoeningscommissie en schreef mee aan de beroemde stapel boeken die aartsbisschop-emeritus Desmond Tutu na afloop overhandigde aan Nelson Mandela. Rousseau bleef daarna lid van het Missing Persons Task Team (MPTT), dat onderzoek blijft doen naar de lotgevallen van personen die onder het apartheidsbewind verdwenen zijn.

Foto: YouTube

Op 20 maart verdedigt Nicky Rousseau aan de VU haar proefschrift over de TRC en het onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten. Maar het gaat ook om de vraag naar de betekenis van historisch onderzoek ná de Waarheidscommissie.

Aartsbisschop-emeritus Desmond Tutu (Foto: Kristen Opalinski [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Rousseau zal geïnterviewd worden door Bart Luirink, hoofdredacteur van ZAM. Voor het publiek zal volop gelegenheid zijn zelf vragen te stellen over de werkzaamheden van de Waarheidscommissie en het MPTT.

Wanneer? Donderdag 21 maart, 11.30-12.30 uur (zaal open: 11 uur)

Waar? Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141c, 1015CK Amsterdam

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top