Norbertijnenabdij van Grimbergen gaat voor traditie

  • 0

Meer dan één blik op het etiket van het Grimbergs abdijbier is niet nodig om de verbondenheid van het gerstenat met de gemeente, maar vooral de plaatselijke Norbertijnenabdij die er sinds 1128 gevestigd is, naar waarde in te schatten. Het begint al met de Feniks, de mythische vogel die volgens de oude Grieken steeds weer uit zijn as herboren werd.

In het Christelijk geloof staat hij symbool voor de herrijzenis. En net dat laatset deed de abdij een aantal keer in haar lange geschiedenis. Verschillende keren werd ze vernield, onder meer tijdens de Beeldenstorm en later de Franse Revolutie. Maar steeds opnieuw heropgebouwd.

Ook “Ardet nec consumitur” (brandt, maar vergaat niet), de leuze van de abdij, treft men op dat etiket aan. Maar het ironische aan die vereenzelviging van de gemeente/abdij en het bier is dat er...helemaal geen bier gebrouwen wordt. Of toch niet meer de laatste twee eeuwen. Nadat de abdij (een laatste keer) tijdens de Franse Revolutie gesloopt werd, volgde slechts een gedeeltelijke heropbouw.

De abdij volgde het voorbeeld van de feniks en herrees, maar niet de brouwerij. En hiermee kwam een einde aan een traditie die terugging tot de begindagen toen, naar alle waarschijnlijkheid, Norbertus himself instructie gaf de abdij op te richten. Er bleef nog wel een seizoensbiertje voor Pasen bestaan, Optimo Bruno, maar dat werd uitbesteed aan enkele lokale brouwers.

Niet toevallig is de feniks het symbool van de abdij van Grimbergen. Verschillende kerend werd ze doorheen de eeuwen
vernield, maar telkens weer opgebouwd. (Foto: Alpina~nlwiki [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons)

Brouwerij Maes

1958 was een belangrijk keerpunt. De toenmalige brouwerij Maes nam contact op met de abdij met het concrete voorstel een bruine bier dat in de brouwerij ontwikkeld werd te commercialiseren onder de naam Grimbergen. En zo geschiedde. Vandaag zit de productie aan 1,5 miljoen hectoliters, waarbij de brouwerij, inmiddels Alken-Maes geworden en onderdeel van de Heineken-groep, de productie en verkoop op de Belgische markt voor haar rekening neemt.

Carlsberg van zijn kant beschikt over de licentie voor de overige markten en heeft haar brouwproces in Frankrijk ondergebracht. De Paters zijn echter nog steeds eigenaars van de merknaam Grimbergen en ontvangen royalty’s voor het verkochte bier.

Micro-brouwerij

Toch bleef het ergens kriebelen bij de abdijbewoners, waarvan er nog elf in de abdij wonen. Waarom niet zelf eigen bier brouwen volgens de aloude recepten die bewaard bleven? De vraag klinkt niet alleen retorisch, ze is het ook. Zeker voor Pater Karel, een van de elf overblijvende Norbertijnen in de abdij, die besloot er zijn schouders tegen te zetten. “Het brouwen en het religieuze vielen hier altijd samen”, verklaart hij zelf. “Voor ons is het een kwestie van traditie, van een erfenis.” Stilaan begon het project gestalte te krijgen.

Het etiket van het Grimbergen bier zoals dat vandaag verkregen kan worden is een rechtstreekse verwijzing naar de Norbertijnenabdij, gesticht in 1128 in gelijknamige gemeente ten Noorden van Brussel. (Foto: Wim Bladt [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Binnen de abdijmuren komt een micro-brouwerij die tijdens de tweede helft van 2020 operationeel moet zijn. De vergunningen werden aangevraagd (en verkregen) en Pater Karel zelf ging een cursus volgen in Denemarken. Maar er werden ook afspraken gemaakt met de commerciële partners die  de productie en verspreiding van de huidige bieren voor hun rekening nemen. Doelstelling is naar 10.000 hectoliter per jaar te streven, wat al behoorlijk is voor een brouwerij met het predicaat “micro”.

Eigenlijk gaat men de werkwijze van de Trappistenbieren volgen. Een van de belangrijke criteria om dit label te krijgen is dat het hele bouwproces binnen de omschrijving van de abdij dient te gebeuren. Wordt dit uitbesteed, dan verliest men het recht zich een Trappistenbier te noemen. Voor abdijbieren geldt deze strenge verplichting niet.

Experimenteren

De verwachtingen zijn alvast hoog gespannen, overigens tot ver buiten de gemeente. Toen vorige week het een en ander toegelicht werd op een persconferentie, was de internationale belangstelling groot. Zelfs BBC tekende present. Het deed wat denken aan de hype die in het verleden ontstond rond de verkiezing door de New York Times van het Trappistenbier Westvleteren tot beste bier ter wereld. Hoe dan ook, Pater Karel wordt een van de zes mensen die aan de slag zullen gaan in de micro-brouwerij.

De brouwmeester wordt door Carlsberg geleverd dat het hele project ook financiert. Uiteindelijk zal het eindproduct de resultante van tal van experimenten en verschillende rijpingsprocessen worden. En om er alvast een echt streekproduct van te maken werden de nodige hopplanten in de tuinen van de abdij geplant. Het spannend afwachten kan beginnen.

Buro: MV
  • 0
Top