Oefen jou Nederlands op NedBox webtuiste

  • 0

Helena Van Nuffel

Indien jy nog altyd jou Nederlands wou opskerp, maar net nie geweet het waar op dees aarde om te begin nie, is die webtuiste NedBox dalk net wat jy nodig het.

NedBox is ’n aanlyn leerplatform waarop nie-Nederlandssprekendes hul Nederlands op ’n verfrissende en opvoedkundige manier kan oefen. In samewerking met ander vennote het die Universiteit van Leuven NedBox ontwikkel, ’n webwerf waar mense Nederlands op ’n interaktiewe manier kan leer, onder andere deur videos te kyk, koerantartikels te lees, en nuttige oefeninge te doen. NedBox het iets vir almal, afhangende van jou kennis en geletterdheidsvlak van die taal.

Helena Van Nuffel van die Centrum voor Taal & Onderwijs (KU Leuven), koördineerder van NedBox, vertel meer oor hoe die webtuiste werk.

Wat presies behels die webtuiste NedBox; wat is die doel van die webtuiste?

NedBox is een interactief online leerplatform waarop anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen op een prettige en leerrijke manier. De klok rond kunnen ze aan de slag met functionele en geïntegreerde taaltaken aan de hand van authentiek en actueel beeld- en tekstmateriaal en dat volgens hun eigen interesses, niveau en behoeften.

Wanneer is die webtuiste begin?

NedBox werd gelanceerd in oktober 2015. Sindsdien maakten al meer dan 680 000 mensen gebruik van NedBox. Dat aantal overtreft ruimschoots de verwachtingen, want oorspronkelijk mikten we op 25 000 gebruikers na drie jaar.

Hoekom is die webtuiste begin?

De website ontstond vanuit de nood aan laagdrempelige online oefenkansen voor leerders van het Nederlands als tweede taal (NT2). Onderzoek toont namelijk aan dat het reguliere aanbod van NT2-cursussen in Vlaanderen niet volstaat om als anderstalige de nodige functionele taalvaardigheid te ontwikkelen om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. Daarnaast blijkt dat een substantieel deel van de anderstaligen in Vlaanderen in het dagelijkse leven weinig taalcontact heeft met Nederlandstaligen. Nochtans is regelmatig oefenen cruciaal als je vlot een tweede taal wilt leren. Digitale applicaties en online leeromgevingen kunnen op dat vlak een waardevolle aanvulling vormen op het leerproces.

Wie se idee was hierdie inisiatief? Wie het die webtuiste begin en wie is verantwoordelik daarvoor?

NedBox is ontwikkeld door de KU Leuven met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid. De projectpartners zijn het Centrum voor Taal & Onderwijs (KU Leuven), het Instituut voor Levende Talen (KU Leuven), Televic Education, VRT, ITEC, iMinds, de Nederlandse Taalunie, VIAA en de Universiteit Antwerpen.

Hoekom die naam NedBox?

“Ned” verwijst naar Nederlands, en “Box” naar een “doos” vol filmpjes, artikels en oefeningen, voor elk wat wils.

Op wie is die webtuiste gemik?

NedBox richt zich in de eerste plaats op volwassen nieuwkomers in Vlaanderen, maar we zien dat we ook heel wat gebruikers hebben in andere landen, van over de hele wereld. Er zijn ook kinderen en jongeren die hun Nederlands oefenen met NedBox.

Hoe werk die webtuiste? Wat kan besoekers op die webtuiste vind?

De oefeningen op NedBox vertrekken vanuit actuele filmpjes en artikels van de VRT, De Standaard, Het Nieuwsblad en Wablieft. Om gebruikers met uiteenlopende behoefteprofielen hun gading te laten vinden op het platform, wordt er inhoudelijk zo veel mogelijk variatie voorzien en biedt NedBox materiaal aan binnen verschillende thema’s die aansluiten bij de rollen die nieuwkomers (willen) opnemen: werk, kinderen, consument, vrije tijd, sociaal contact, leven in België, gezondheid, de wereld en “echt gebeurd”. Elke week wordt het platform gevoed met nieuwe items.

Die prikkelende en authentieke input vormt het vertrekpunt van functionele taken, op maat van de behoeften en interesses van NT2-leerders. Anders dan meer klassieke online leerplatformen die vaak enkel woordenschat- en grammaticaoefeningen aanbieden, vind je op NedBox realistische taaltaken die inhaken op activiteiten die de taalleerder in het dagelijkse leven moet uitvoeren: het invullen van een formulier, het lezen en begrijpen van uitnodigingen, het schrijven van een kaartje … . Zowel bij de keuze van het actualiteitsitem als bij de oefeningen (vaardigheid, niveau en moeilijkheidsgraad) zit de leerder, en niet het systeem, aan het stuur: de leerder kiest zelf welke filmpjes hij bekijkt, welke taken hij in welke volgorde uitvoert, en welke hulpmiddelen (ondertiteling, woorduitleg, hints …) hij inzet.

Onlangs hebben we NedBox uitgebreid met NedBox Alfa, een nieuw niveau voor anderstaligen die leren lezen en schrijven in het Nederlands. NedBox Alfa bevat oefeningen bij de filmpjes van Nieuw Leven, een soap voor laaggeletterde anderstaligen die werd ontwikkeld door Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs, en zal in de toekomst ook regelmatig worden aangevuld met nieuw materiaal.

Hoekom het julle gevind dat daar ’n mark vir so ’n webtuiste is?

Aan de lancering van NedBox ging een onderzoeksfase vooraf waarin we nagingen wat het leerproces van volwassen anderstaligen in een digitale omgeving bevordert, en wat de noden en verwachtingen van de doelgroep zijn met betrekking tot online leren. De resultaten van dat onderzoek vormden de leidraad tijdens het ontwikkelingsproces. Dankzij die aanpak zijn we gekomen tot een website die tegemoet komt aan de diversiteit van onze doelgroep, zowel op het vlak van taal- en opleidingsniveau als van leerbehoeften en interesses. Doordat de gebruikers zelf kunnen kiezen wat ze oefenen, en waar, wanneer en hoe vaak ze dat doen, biedt NedBox een motiverende en flexibele leeromgeving die een waardevolle aanvulling is op het formele onderwijsaanbod en de reeds bestaande non- en informele oefenkansen.

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top