Opposisiepartye gaan die net wyer span om die ANC te verslaan

  • 0

Die politieke partye wat ’n veelparty-ooreenkoms ondersoek (DA, IVP, VF Plus, ActionSA, UIM en SNP), wil die net nou wyer span as slegs die ses opposisiepartye om tydens volgende jaar se algemene verkiesing van die ANC ontslae te probeer raak.

Die ses partye het Donderdag in ’n gesamentlike verklaring gesê hulle het met ’n proses begin om uit te reik na leiers oor ’n wye verskeidenheid van die burgerlike samelewing om hul leiding te soek voor die nasionale konvensie wat volgende week op 16 en 17 Augustus in Kempton Park gehou word.

Briewe is aan ’n groot aantal burgerlike organisasies gestuur waarin hulle gevra word om skriftelike insette tot die proses te lewer. Die partye bevestig ook hulle voornemens om in gesprek te bly met die burgerlike samelewing in die aanloop tot die nasionale konvensie en daarna. Skriftelike voorleggings wat ontvang word, sal deel vorm van die verbintenisse wat aan die begin van die konvensie gemaak sal word, op so ’n wyse dat die verbintenisse wat volg, deur die “wysheid van die burgerlike samelewing gelei sal word,” lui die verklaring.

Die leiers van hierdie politieke partye sê hulle erken die deurslaggewende rol wat die burgerlike samelewing in Suid-Afrika gespeel het te midde van die regering se skreiende mislukkings. Hulle erken ook dat betekenisvolle politieke verandering in die land nog nooit uit politieke partye alleen ontstaan ​​het nie, maar slegs deur ’n breër deursnit van die samelewing wat saamwerk om verandering te weeg te bring.

Die partye sê alhoewel die besonderhede van so ’n samewerkingsplan verder by volgende week se konvensie uitgewerk sal moet word, hulle van mening is dat die politieke verandering wat Suid-Afrika nodig het, ’n vennootskap met nieregeringsorganisasies, dinkskrums, georganiseerde arbeid, besigheid, geloofsgebaseerde organisasies en vele ander sal vereis.

Alhoewel hierdie uitnodiging aan die burgerlike samelewing so wyd as moontlik gerig is, word alle organisasies wat ’n bydraes tot hierdie konvensie wil lewer, genooi om dit te doen. Bydraes kan gemaak word deur skriftelike voorleggings aan nationalconvention2024@gmail.com teen Maandag 14 Augustus 2023.

In die aanloop tot volgende jaar se verkiesing word daar ook elders wyd oor partygrense heen samesprekings oor koalisieregerings gevoer.

Die nasionale dialoog oor koalisieregerings wat verlede Saterdag in Kaapstad geëindig het, is afgesluit met ’n konsepverklaring wat verdere konsultasie-insette sal vereis.

Politieke partye, die regering en ander burgerlike organisasies het verlede Vrydag en Saterdag by die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) saamgekom vir ’n tweedaagse dialoog wat deur die adjunkpresident en leier van regeringsake Paul Mashatile, gereël is.

Die ses politieke partye wat aan volgende week se konvensie deelneem, sê daar is ’n aantal punte wat uit verlede week se besprekings voortspruit wat volgens hulle sinvolle benaderings bied om die stabiliteit en prestasie van koalisieregerings te verbeter. Hulle sê daar is egter ook elemente van die bespreking wat kommer veroorsaak waaroor hulle verder sal moet dink.

Een van die sake waaroor hulle ontevrede is, is dat die regering reeds ’n konsepwetsontwerp voorberei en aan die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake voorgelê het nog voordat die nasionale dialoog belê is

Die ses opposisiepartye het in ’n verklaring gesê hierdie groep partye sal nie ’n vooropgestelde uitkoms, wat deur ANC-gebonde amptenare opgestel is, legitimeer om die ANC se belange in toekomstige koalisies te beskerm nie.

Hulle sê hulle sal die sake wat uit die Nasionale Dialoog spruit, oorweeg en dit op hulle eie agenda plaas vir verdere gesprek by volgende week se konvensie wat by Emperor's Palace gehou sal word.

Volgens die ses partye het Suid-Afrikaners ’n lewensvatbare alternatief nodig wat beide ’n meerderheid in ’n verkiesing kan behaal en stabiele en doeltreffende koalisiebestuur ná die 2024-verkiesing kan produseer.

“Dit is presies hoekom die nasionale konvensie op 16 en 17 Augustus sal fokus op hierdie dubbele vereistes van die alternatief wat ons sal uitwerk om aan die Suid-Afrikaanse mense voor te hou,” lui hulle gesamentlike verklaring.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top