Persbericht: Archieven Surinaams-Nederlands slavernijverleden binnenkort digitaal te raadplegen

  • 0

Wie op zoek is naar meer informatie over zijn Surinaamse voorouders, lessen over slavernij voorbereidt of onderzoek doet naar het Surinaamse slavernijverleden, kan voortaan een belangrijke online bron raadplegen. Met de gedigitaliseerde en ontsloten slavenregisters is het mogelijk mensen die in slavernij leefden over een periode van bijna 35 jaar te volgen.  

Wisselbrief voor een slavenhouder ter waarde van 300 gulden na de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863 / Foto: collectie Rijksmuseum (verzameling ministerie van Koloniale Zaken), via Wikimedia Commons

De database wordt op 26 juni 2018 feestelijk gelanceerd door Noraly Beyer, ambassadeur van het project  “Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar”. Iedereen die in Suriname in slavernij leefde werd in het register opgenomen. De slavenregisters zijn uniek: nergens anders in de wereld is zulke gedetailleerde informatie over een complete bevolking van mensen in slavernij bewaard gebleven.

Surinaamse slavenregisters

In de Surinaamse slavenregisters staan naar schatting tachtigduizend mensen geregistreerd die tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863, in Suriname in slavernij leefden. Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren laten registreren, met vermelding van naam, geboortedatum en de naam van de moeder en informatie over geboorte, overlijden, vrijlating, verkoop en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in slavernij. De registers behoren tot de collectie van het Nationaal Archief Suriname maar waren zeer beperkt toegankelijk voor het publiek, omdat ze niet gedigitaliseerd waren en een namenindex ontbrak.

Over het project

In januari 2017 begonnen initiatiefnemers Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) met crowdfunding en het werven  van vrijwilligers. In de afgelopen anderhalf jaar hebben bijna 1500 vrijwilligers, donateurs en supporters in Nederland en in  Suriname meegewerkt aan het project “Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar”. Ze brachten het geld bij elkaar en hebben in hoog tempo alle registers ingevoerd. Het Nationaal Archief heeft gezorgd dat alle gegevens ook digitaal toegankelijk zijn.

Op 1 juli vieren en herdenken Nederland en Suriname de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863. Diezelfde dag is de database met slavenregisters voor iedereen toegankelijk via de websites van het Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl) en het Nationaal Archief Suriname (www.nationaalarchief.sr).

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top