Persbericht: De EU in de geglobaliseerde wereld, is er nog ruimte voor cultuur?

  • 0

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) nodigt u uit voor een lezing met vraaggesprek met bijzonder hoogleraar Sara Schoenmaekers op 28 april 2021, 20.00 uur via de Facebookpagina van het ANV. 

De Europese Unie wordt gekarakteriseerd als een markteconomie die economische belangen vooropstelt. Daarnaast beoogt de EU ook de “rijke verscheidenheid van cultuur en taal” in de lidstaten te eerbiedigen en ziet zij toe op “de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed”. In de praktijk blijkt deze combinatie niet altijd eenvoudig. Het samenspel van cultuur met het economische leven en de juridische verankering daarvan zal het centrale thema zijn van de lezing.

In dit vraaggesprek zal Sarah Schoenmaekers ingaan op bovenstaande thematiek en haar visie voor de EU schetsen. 

Over Sarah Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers (1983, wonende te Maasmechelen) is hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit Maastricht. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond. Schoenmaekers behaalde haar master European Law School in 2005 aan de Universiteit Maastricht. Na haar afstuderen startte ze als advocaat bij Omnius-advocaten in België en vatte ze gelijktijdig een promotietraject aan betreffende de regulering van architecten in België en Nederland en de hiermee samenhangende grensoverschrijdende problemen hetwelk ze verdedigde in 2010.

Sinds 2009 werkt ze bij de Universiteit Maastricht (UM), eerst als docent en sinds 2013 als universitair docent. Deze werkzaamheden combineerde/combineert ze met een positie als postdoctoraal onderzoeker Europees recht bij de Open Universiteit (2013-2014), gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en zelfstandig advocaat.

  • Klik hier voor meer informatie.
Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top