Persbericht: Digitaal boeken lenen bestaat 10 jaar

  • 0

Op 21 januari 2014 leende toenmalig minister van OCW Jet Bussemaker het eerste e-book bij de bibliotheek; Vaslav, van Arthur Japin (rechts op de foto). Foto: ANP/Bart Maat.

Op 21 januari 2014 leende Jet Bussemaker het eerste e-book bij de bibliotheek.

Tien jaar digitaal boeken lenen! Jaarlijks ruim 7 miljoen uitleningen

E-lending, de mogelijkheid om via de bibliotheek e-books en luisterboeken te lenen, bestaat vandaag 10 jaar. Op 21 januari 2014 leende toenmalig minister Jet Bussemaker van OCW het eerste e-book. In dat eerste jaar leenden zo'n 80 duizend mensen een kleine 810 duizend digitale bibliotheekboeken. Het ledental van de online Bibliotheek is inmiddels de 600 duizend voorbij. De laatste jaren leenden zij jaarlijks meer dan 5 miljoen e-books en circa 2 miljoen luisterboeken. 

“De Nederlandse online Bibliotheek vertolkte in 2014 echt een pioniersrol in Europa. Als bibliotheekdienst, maar ook technisch. Zo waren wij de eerste online Bibliotheek in Europa waar e-books door meer dan een gebruiker tegelijk geleend kon worden,” blikt Ronald Huizer, directieteamlid van de KB, de nationale bibliotheek, terug. “De dag van de lancering raakte de dienst nog overbelast, maar dat hebben we gelukkig meteen kunnen oplossen. En die populariteit sinds het eerste uur heeft doorgezet; het aantal online-Bibliotheek-leden is vanaf de start elk jaar gegroeid.”

Coronabump houdt aan

Niet alleen het ledenaantal van de online Bibliotheek is sinds 2014 blijven groeien, ook het aantal e-book- en luisterboekuitleningen neemt nog altijd toe. Huizer: “In de jaren voor corona werden er jaarlijks tussen de 3 en 4 miljoen e-books uitgeleend. Daarna bleef het constant op meer dan 5 miljoen. De ThuisBieb-app die we in 2020 lanceerden – waarmee ook niet-leden gratis 100 e-books en luisterboeken konden lezen – droeg bij aan die groei. Maar wat mooi is om te zien, is dat digitaal lezen en luisteren bij de bibliotheek op een hoger niveau is gebleven dan in de pre-coronajaren.”

Jongeren-app

Door de jaren heen heeft de online Bibliotheek zich flink ontwikkeld. Zo zijn er apps gelanceerd zoals de VerhalenBieb, de VakantieBieb, de Luisterbieb en de TijdschriftenBieb. Die laatste twee zijn uiteindelijk opgegaan in de online Bibliotheek. Vorig jaar lanceerde de online Bibliotheek nog de LEES-app, waarmee vmbo-leerlingen en mbo-studenten gratis 120 e-books en luisterboeken kunnen downloaden.

Huizer: “Jongeren vormen toch een doelgroep waarbij lezen actief onder de aandacht moet worden gebracht. Met de LEES-app hebben we het lezen zo laagdrempelig en aantrekkelijk mogelijk voor ze gemaakt. Sinds de lancering in september zijn er al bijna 40.000 e-books en luisterboeken geleend, dus dat zijn bemoedigende eerste resultaten.”

Lezen en leren stimuleren

In de toekomst is er voor de online Bibliotheek wat Huizer betreft nog genoeg te doen. “We zouden graag meer mensen bereiken die nu nauwelijks lezen of leren lezen. De online Bibliotheek kent natuurlijk veel-leners, maar we zouden het lezen vooral graag stimuleren onder mensen die nu drempels ervaren. Daarnaast valt er volop leermateriaal te lenen bij de online Bibliotheek. De bibliotheek is er niet alleen om te lezen en luisteren, maar ook om je een leven lang te ontwikkelen.”

Over de KB

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB verzamelt, bewaart en onderzoekt. Samen met onze erfgoedpartners, de openbare bibliotheken en wetenschappelijke instellingen bieden we iedereen de mogelijkheid om te lezen, leren en zich te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland: www.kb.nl.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top