Persbericht: Lieke Marsman is de nieuwe Dichter des Vaderlands

  • 0

Op 21 januari neemt Lieke Marsman de titel Dichter des Vaderlands over van Tsead Bruinja. De komende twee jaar zal zij het prestigieuze ambt bekleden.

Lieke Marsman werd uitverkoren door een comité van dichters en poëziekenners, dat haar prijst om haar eigen toon, poëtische kracht en aansprekende strijdvaardigheid.

De feestelijke inauguratie van de nieuwe Dichter des Vaderlands:

Over de Dichter des Vaderlands:

De Dichter des Vaderlands werd in 2000 ingesteld op initiatief van NRC Handelsblad, Poëzieclub en Poetry International. De functie is sindsdien bekleed door Gerrit Komrij, Simon Vinkenoog, Driek van Wissen, Ramsey Nasr, Anne Vegter, Ester Naomi Perquin en Tsead Bruinja.

De Dichter des Vaderlands wordt ondersteund en werkt samen met het Nederlands Letterenfonds, Stichting Lezen, de Schrijverscentrale, Poetry International, Koninklijke Bibliotheek, NRC, Poëzieclub en Tilt. De organisatie en dagelijkse ondersteuning is in handen van de Stichting Dichter des Vaderlands.

Lieke Marsman © Merlijn Doomernik

Bron: Dichterdesvaderlands.nl

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top