Persbericht: Recordaantal inzendingen Poëziefestival Gelselaar

  • 0

Het populaire Poëziefestival Gelselaar, dat op zaterdag 8 oktober wordt gehouden in de kerk van dit Achterhoekse dorp, blijft groeien. Het trok een record aantal inzendingen voor poëziewedstrijden met als thema ‘mijn taal’. Deelnemers komen niet alleen uit allerlei plaatsen in Nederland, maar ook uit België, Duitsland en Zuid-Afrika. De categorie Nederlandstalige gedichten groeide van 63 gedichten vorig jaar tot 169 gedichten (van 90 dichters) nu.

De categorie Nedersaksische gedichten kende een kleinere groei, tot 34 gedichten, van 19 inzenders. Met opnieuw een fraaie spreiding over dit taalgebied. Blij is de organiserende projectgroep ook met dertien streektaalgedichten van elders, waaronder vier uit België en vijf uit Brabant. Verder werden acht Afrikaanse en drie Friese gedichten ontvangen. 

Zang, muziek en poëzie

Het poëziefeest op 8 oktober begint om half acht en is vrij toegankelijk. Het biedt naast poëzie van genomineerden, die er zelf hun gedicht voor mogen dragen, muziek en zang. Saxofonist Bennie Waanders, die eerder medewerking verleende, treedt deze keer samen op met zangeres Ellen Tackenkamp.

Opnieuw is het feest ook te volgen via een livestream op de site van de organisatie: www.stichtingportfolio.nl. Mede om genomineerden van ver weg alles goed te laten volgen. Hun namen, woonplaatsen en de titels van de gedichten waar ze mee scoorden, komen deze week op deze site te staan. 

Dichtende wethouder reikt penningen uit

Winnaars in de verschillende categorieën ontvangen dit jaar een penning, die is vervaardigd door beeldhouwer Anton ter Braak. Voor alle genomineerden is er een oorkonde met hun gedicht. Wethouder Arjen van Gijssel van de gemeente Berkelland, die er vaak blijk van gaf ook zelf graag te dichten, reikt de penningen uit.

De beoordeling van de ingezonden gedichten is in handen van twee jurygroepen, met dit jaar twee nieuwe leden. De jury voor Nederlandstalige en Afrikaanse gedichten bestaat uit: Otteline van Panthaleon van Eck, zij was in de periode 2019-2020 een van de twee stadsdichters van Zutphen, kunsthistoricus Jaap Nijstad en dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst.

De streektaaljury, die ook naar de Friese inzendingen keek, bestaat uit: Diana Abbink (projectleider identiteit bij Erfgoedcentrum-Achterhoek en Liemers en voorzitter Dialectkring Achterhook en Liemers), Goaitsen van der Vliet (uitgever en tekstverzorger in Twente van Friese afkomst, den gangs is met Tweants as schrief- en kultuurtaal) en de Twentse platschriever Gerrit Klaassen.

Juryleden van het Poëziefestival in Gelselaar waren de afgelopen weken druk met het beoordelen van de vele ingezonden gedichten. De streektaaljury kwam hiervoor bijeen in de endskamer van Erve Brooks in Gelselaar. Op de foto van links: Gerrit Klaassen, Diana Abbink en Goaitsen van der Vliet


 

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top