Persverklaring: Carina van der Walt spreek die Orde van den Prince toe

  • 0


Die Orde van den Prince se volgende byeenkoms gaan ’n buitengewone ervaring wees met as spreker die digter Carina van der Walt uit Tilburg. Sy het haar Afrikaanse wortels behou en gee dit gereeld water en kompos. Sy doen nou ’n blitstoer deur Suid-Afrika om haar werk bekend te stel.

Dag en tyd: Saterdag 7 Mei om 10:00 vir 10:30.
Plek: SASNEV, Sentraalplen 4, Pinelands.

Die praatjie is oop vir enige belangstellende. Kontak SASNEV vir meer inligting oor bywoning: info@sasnev.co.za

Dit sal ook direk uitgesaai op Studio SASNEV se Youtube-kanaal. Om te kyk is gratis.

’n Opname van die praatjie sal direk daarna op Studio SASNEV se Youtube-kanaal beskikbaar wees.

Nadere inligtinge oor die spreker kan gekry word by: www.carinavanderwalt.com. Wat haar werk buitengewoon maak, is dat daar ’n wisselwerking tussen poësie en die visuele kuns is.

“Ik schrijf vaak gedichten over kunst. Dit fenomeen staat literair bekend als ekphrasis. Ekphrasis is de vertaling van een kunstwerk in een andere medium: in mijn geval woordkunst over vizuele kunst.”

Hieronder stel sy haarself bekend:

Beste lede van die Orde van den Prince, afdeling Kaap de Goede Hoop en vriende,

Dit is vir my ‘n besondere voorreg om as medelid van die Orde van den Prince, afdeling Tilburg (Nederland), u in Kaapstad te mag besoek. Ek dra eerstens ons afdeling se groete en goeie wense oor op versoek van die voorsitter Leonard Witkamp. In vriendskap en vertroue pak ons saam aan weerskante van twee kontinente in sowel die koue noorde as in die sonnige, warm suide die lewe na Covid-19 aan. 

Wat bring my na u? Twee publikasies genaamd (a)  Stilspraak, Strijdom van der Merwe en landkuns (African Sun Media, Oktober 2020) en (b) Landluisteraar (Naledi, Augustus / September 2021). Eersgenoemde is ’n monografie oor Strijdom van der Merwe en sy oeuvre van 25 jaar in ’n relatief jong kunsstroming wat in die buitelug beoefen word, in die natuur. Landluisteraar is ’n digbundel met digterlike interpretasies van spesifiek landkunswerke van Van der Merwe wat informatief in Stilspraak bespreek en binne die nasionale en internasionale konteks geplaas word. Hierdie twee publikasies sluit dus goed aan bymekaar. As dit saamgelees word, dra dit by tot ’n intensiewe leeservaring. My doel op Saterdag 7 Mei 2022 sal wees om hierdie sinergie duidelik aan te toon.  

Ek sal ook gebruik maak van VUUR as één van die vier deurlopende natuurelemente in Landluisteraar. Die temanaam is VUUR – “hoor hoe die aarde ly”. Dit kom uit een van die korter gedigte in die afdeling in transito. Op die poskaart wat aan elkeen van u uitgedeel sal word, word ’n landkunswerk van Van der Merwe getoon waarmee hy subtiel kommentaar lewer op die jaarlikse bosbrande op Tafelberg. Dit is ook opgeneem in Stilspraak en word beskryf in die onderafdeling Vuur (p.130-133). Op hierdie punt in my aanbieding sal ek deelname van die publiek verwag deur vrae, opmerkings ensovoorts. Ek sal ook enkele statistieke van bosbrande wêreldwyd noem en die klimatologiese sorge daaroor onder die aandag bring. 

Van der Merwe se blik kan digterlik genoem word. Hy kyk soos ’n digter. Waar die digter met vorm en inhoud werk, werk hy as kunstenaar met vorm en kleur. My meeste gedigte is geïnspireer deur ’n enkele werk met vuur of afgebrande veld uit sy fotodokumentasies. Vier gedigte behoort tot hierdie groep. Eén is egter na die publikasie van Landluisteraar geskryf en is hierdie jaar op die webblad versindaba gepulbiseer. Die laaste gedig in Landluisteraar se afdeling as is ’n vertaling en belig die vuur oftewel inspirasie of gees wat alle kunstenaars dryf tot kuns, letterkunde, musiek, toneel en dans. 

Die komposisie 4 natuurlemente VUUR deur Mart-Marie Snyman beeld die verterende krag ván en angs vír vuur uit. Die tipografie van dié komposisie kom ’n lang pad, naamlik uit Antwerpen. In 1921 het die jong Vlaamse digter Paul van Ostaijen sy angs vir die besetting van Antwerpen uitgedruk in ’n digbundel wat nog nie weer sy gelyke gesien het nie. Die hele bundel is ’n kunswerk gevul ritmiese tipografieë. U lees dit al. Die gedeelde element tussen 4 natuurlemente VUUR en Bezette Stad is angs. Vir u gerief en leesgenot is die Afrikaanse ritmiese tipografie oor vuur ontwerp en in kleur op plakkaat gedruk deur Damiaan Renkens uit Anrhem.    

Mijn fascinatie voor ruimtelijk georiënteerde kunst werd geprikkeld toen ik naar Nederland verhuisde. Verslaggevingvan kunst in de openbare ruimte omvat beelden op pleinen of in parken, installaties in musea, happenings op straat met veelpubliek en land art in afgelegen landschappen zonder publiek.Verslaggeving van ruimtelijk georiënteerde kunst gaat verder.Het sluit ook kunst in die over ruimte gaat en uitgedrukt wordt infotografie, films en animatie.

Ek hoop dat u, saam met die lede van SASNEV, ’n verrykende oggend saam met my sal beleef in Pinelands. 

Amicitia et tolerantia,

Carina van der Walt
(Lid van die Orde van den Prince, SAAWK, PENAfrikaans, SAVN en Klimaatdigters)
www.carinavanderwalt.com

Sien julle eerskomende Saterdag by SASNEV!

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top