Regering se voorgestelde Nasionale Gesondheidsversekering jaag dokters uit die land

  • 0

Suid-Afrika staar ’n ernstige tekort aan dokters en gesondheidswerkers in die gesig as die regering voortgaan met hulle plan om die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) te implementeer.

Volgens ’n ondersoek wat deur die vakbond Solidariteit gedoen is, ondersteun bykans geen gesondheidswerker die regering in sy plan om die NGV te implementeer nie. Die resultate van die ondersoek is verlede week deur Solidariteit bekendgemaak.

Die Solidariteit Navorsingsinstituut sê in hulle jongste verslag omvattende navorsing onder gesondheidswerkers dui op ernstige wantroue jeens en teenkanting teen die regering oor die wyse waarop hulle die NGV wil implementeer en bestuur. Volgens die respondente kan die implementering van die NGV gesondheidsorg in Suid-Afrika destabiliseer, en ook die hoëgehaltediens wat reeds deur die privaat sektor gelewer word, benadeel.

Volgens Solidariteit se bestuurshoof, Dirk Hermann, wil die staat aan gesondheidspraktisyns voorskryf waar hul mag praktiseer. Hermann sê dit is op vele vlakke ongrondwetlik. Solidariteit se gilde vir gesondheidspraktisyns het volgens hom reeds begin met ’n regsproses om dit stop te sit.

Solidariteit het verlede Donderdag tydens ’n mediakonferensie sy nuutste verslag oor die NGV met betrekking tot gesondheidswerkers bekend gemaak.

Die meerderheid van die respondente (82%) is ook van mening dat die regering nie die COVID-19-pandemie goed hanteer het nie. Die meeste (84%) het aangedui dat die entstofprogram swak hanteer is, met net 9% wat tevrede is met die hantering daarvan. Minder as 10% stem saam dat die pandemie die nodigheid vir universele gesondheidsorg beklemtoon het.

Die verslag is deur die Solidariteit Navorsingsinstituut saamgestel op grond van ’n meningspeiling onder gesondheidswerkers waarin hulle gevra is om hul kennis, insig en opinie met betrekking tot die NGV te deel.

Solidariteit sê in ’n verklaring die omvattende navorsing onder gesondheidswerkers dui op ernstige wantroue jeens en teenkanting teen die regering.

“Meer as 85% van die gesondheidswerkers wat aan die studie deelgeneem het, het aangedui dat die implementering van die NGV daartoe sal lei dat gesondheidswerkers die land sal verlaat. Suid-Afrika sal dus met ’n tekort aan mediese personeel gelaat word, wat impliseer dat kwaliteit- en spesialisgesondheidsdienste bitter skaars sal wees. Elke Suid-Afrikaner sal daaronder ly en toegang tot gesondheidsorg sal gevolglik afneem in plaas daarvan dat dit meer toeganklik raak,” sê Nicolien Welthagen, senior navorsingsielkundige by Solidariteit.

“Gesondheidswerkers het veral daarop gewys dat die regering onbevoeg is en dat iets soos die NGV net nog ’n geleentheid vir verdere korrupsie deur die regering sal skep deurdat hy toegang tot meer fondse sal hê wat dan gebuit kan word.”

Gesondheidswerkers is van mening dat die pandemie juis bevestig het dat die regering nie oor die vermoë beskik om ’n stelsel van hierdie omvang te bestuur nie, voer Welthagen aan.

Die verslag toon ook dat gesondheidswerkers meen dat die regering hom eerder daarop moet toespits om die huidige openbaregesondheidstelsel te verbeter en dat samewerking met die privaat sektor aangemoedig moet word eerder as wat die regering poog om die gesondheidsektor te sentraliseer en te beheer.

“Die meeste gesondheidswerkers wil doodeenvoudig nie saam met of vir die regering werk nie. Hulle vertrou die staat nie en wil nie aan die staat verantwoording doen of voorgeskryf word hoe om hul werk te doen nie. Die feit dat soveel gesondheidswerkers die land kan verlaat, is rede tot groot kommer. Dit sal Suid-Afrika se gesondheidsorg in ’n krisis dompel waarvoor daar geen oplossing is nie. Ons kan doodeenvoudig nie toelaat dat die staat voortgaan met sy planne om die NGV te implementeer en ons gesondheidswerkers so te vervreem en te verdryf nie,” het Welthagen gesê.

  • Lees die volledige verslag hier.
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top