The Black Archives

  • 0

In oktober won The Black Archives de Amsterdamprijs voor de Kunst. Deze prijs wordt toegekend aan de meest bijzondere en stimulerende kunstenaars of instellingen van de stad. Voertaal ging ook eens op bezoek bij The Black Archives.

Muurschildering in het pand van The Black Archives

The Black Archives is een initiatief dat van oudsher voortkomt uit het New Urban Collective. Dit collectief heeft als missie de positie van jongeren uit minderheidsachtergronden in Nederland te versterken en diversiteit te stimuleren. In de beginfase werkte het vanuit Amsterdam-Noord, maar inmiddels is het collectief het pand daar ontgroeid. Sinds 2016 is The Black Archives gevestigd in Amsterdam-Oost aan de Zeeburgerdijk, naast Vereniging Ons Suriname.

De visie van The Black Archives is duidelijk: via een historisch archief en verschillende inhoudelijke activiteiten probeert men een verhaal te delen over zwarte cultuur en geschiedenis in Nederland. Dit doet men bijvoorbeeld door perspectieven aan te bieden die elders vaak onderbelicht blijven. Met behulp van giften en donaties heeft de collectie van The Black Archives inmiddels enorm kunnen uitbreiden met nieuwe literatuur en aanvullend filmmateriaal. Naast de bibliotheek die zich in het pand bevindt, wordt op dit moment gebruik gemaakt van nog drie andere tijdelijke opslagruimtes om het materiaal te bewaren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook dit materiaal in het archief geïntegreerd wordt.

De focus van het materiaal en de activiteiten die The Black Archives aanbiedt, ligt op het koloniale verleden van Nederland en de manier waarop koloniale verhoudingen nog steeds zichtbaar zijn in de huidige maatschappij. Zo bieden verschillende boeken in de verzameling bewijs voor het feit dat racisme en discriminatie besloten liggen in de Nederlandse cultuur – soms op subtiele manieren, maar vaak ook in meer uitgesproken vormen.

Een voorbeeld van een subtiele verschijningsvorm van racisme is via representatie in kinderboeken. Camille Parker, vrijwilligster bij The Black Archives, haalde een versie van Kuifje in Afrika tevoorschijn, waarin Kuifje als witte man de opdracht krijgt een klas zwarte Afrikanen te onderwijzen. Volgens Camille liet deze prent goed zien hoe Afrikanen hier worden teruggebracht tot een simplistisch en achterhaald stereotype van dom, ongedisciplineerd en primitief.

Ook verschillende edities van het boek 10 Kleine Negertjes behoren tot de collectie van The Black Archives, waarin vergelijkbare verwijzingen worden gemaakt. Volgens Camille Parker zijn het dit soort wegen waarlangs racisme zich voortbeweegt in de Nederlandse samenleving.

Naast het archief beschikt The Black Archives over een bescheiden tentoonstellingsruimte. Momenteel is daar de exhibitie Onze * Tori geopend, die de levensverhalen toont van verschillende personen die belangrijk zijn geweest voor de emancipatie van minderheidsgroepen, met een sterke nadruk op Surinamers in Nederland. Aan de hand van attributen en bijzondere historische vondsten worden deze verhalen verder verlevendigd.

De tentoonstellingsruimte

Een deel van de expositie

Inmiddels wordt het archief van The Black Archives veelvuldig geraadpleegd door studenten en onderzoekers. Geïnteresseerden kunnen op afspraak een bezoek brengen, en daarnaast worden er sinds eind oktober twee zaterdagen per maand rondleidingen gegeven. Deze rondleidingen duren een uur en geven een persoonlijk inkijkje in het reilen en zeilen van The Black Archives. Zeker aan te raden!

Een deel van de tentoonstellingsruimte

Wilt u een bezoek brengen aan The Black Archives? Ga naar de website www.theblackarchives.nl om een afspraak te maken. Hier vindt u ook de datums en tijden voor de rondleidingen. Bezoek aan de tentoonstelling Onze * Tori kost €5 en een rondleiding is €10 per persoon.

Bezoekadres:

Vereniging Ons Suriname / The Black Archives
Zeeburgerdijk 19b, 1093 SK Amsterdam.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top