Verpligte module oor geslagsgeweld by UKZN verwelkom

  • 0

Die Universiteit van KwaZulu-Natal (UKZN) gaan ’n verpligte module oor geslagsgebaseerde geweld en geslagsongelykheid in sy akademiese program instel.

Geslagsongelykheid het volgens die Verenigde Nasie (VN) ’n groot impak op die lewens van kinders in Oos- en Suider-Afrika. Daar is ’n direkte korrelasie tussen ’n kind se geslag en die moontlikheid om hul regte te verwesenlik en hul volle potensiaal te geniet, met sosiale norme wat seuns bo meisies in die meeste aspekte van die lewe bevoordeel.

Die grootste geslagsongelykheid kom dikwels voor in lande waar die sosiale, ekonomiese en politieke strukture en kultuur tradisioneel ongunstig teenoor vroue is. Dit kan verskil van land tot land, maar lande in bepaalde dele van Afrika, die Midde-Ooste, en sommige dele van Asië het ’n geskiedenis van beduidende geslagsongelykheid.

UKZN, soos al Suid-Afrika se 26 openbare universiteite, worstel met seksuele en geslagsgebaseerde geweld.

Volgens Blade Nzimande, minister van hoër onderwys, het 10% van alle aangemelde verkragtingsake in die land by hoëronderwysinstellings plaasgevind.

Die kommissie vir geslagsgelykheid het UKZN se planne om die nuwe module, wat verpligtend vir alle studente sal wees, in te stel verwelkom.

Die aankondiging is gemaak tydens ’n bewusmakingspaneelbespreking oor geslagsgelykheid wat onlangs op UKZN se Howard College-kampus gehou is.

Die kommissie vir geslagsgelykheid sê in ’n verklaring dit is ’n tydige en progressiewe ingryping deur UKZN om ’n verpligte module oor geslagsgebaseerde geweld en geslagsongelykheid in sy akademiese program in te stel.

Volgens die universiteit is dit ’n belangrike strategiese ingryping wat na verwagting ’n verandering in die stryd teen seksuele en geslagsgebaseerde geweld sal meebring.

“Universiteite is ’n mikrokosmos van die breër samelewing waarin ons leef. Dit was onvermydelik dat die maatskaplike euwels wat ons teister, in alle ander omgewings binne ons samelewing sal manifesteer; universiteite is net een,” het Nthabiseng Sepanya-Mogale, die voorsitter van die kommissie vir geslagsgelykheid, gesê.

“As die kommissie vir geslagsgelykheid prys ons UKZN vir die begin van hierdie proses en hoop dat ander instellings van hoër onderrig die voorbeeld sal volg en met strategieë vorendag sal kom wat daarop gemik is om die plaag van geslagsgebaseerde geweld en geslagsongelykheid in die breë te stop,” het Sepanya-Mogale bygevoeg.

Onlangs, oor ’n tydperk van drie jaar, het die kommissie openbare geslagstransformasieverhore met verskeie instellings van hoër onderrig gehou om onder meer hul veiligheidsmaatreëls te evalueer in reaksie op die plaag van seksuele en geslagsgebaseerde geweld.

Na aanleiding van hierdie verhore het die kommissie aanbeveel dat alle instellings van hoër onderwys intervensies moet ontwikkel wat daarop gemik is om geslagsgebaseerde geweld aan te spreek en veilige werk- en leerruimtes vir hul personeel en studente te skep.

Die kommissie sê hulle sal voortgaan om die vordering van al hierdie instellings te monitor om te verseker dat hulle aanbevelings geïmplementeer word. Daar moet gefokuste vordering gemaak word om aan die totale uitwissing van alle vorme van geslagsongelykheid en onderdrukking te werk.

Die organisasie sal ook advies oor veiligheidsplanne bekendstel en ander aanmoedig om die lesse wat die Universiteit van KwaZulu-Natal uitwys, aan te neem. Volgens die kommissie is dit inderdaad vordering in reaksie op ’n plaag wat ’n tweede pandemie in die land geword het.

Normah Zondo, woordvoerder van die universiteit, het gesê die opvoedkundige module vir sosiale geregtigheid sal in die fakulteit van geesteswetenskappe geloods word voordat dit na alle ander fakulteite uitgerol word.

“Hierdie module, wat deur ’n multidissiplinêre span akademici ontwikkel is, het ten doel om studente te bemagtig om sosiale kwessies en hul rolle binne hierdie kontekste krities te ondersoek. Ons glo dat hierdie module, wat verpligtend sal wees vir alle eerstejaarstudente, sal help om aktiewe deelname aan die samelewing te bevorder en ten goede te verander. Meer besonderhede oor die module sal tydens die bekendstelling daarvan vrygestel word,” het sy gesê.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top