Werkwinkel: Tydskrif van die Lae Lande en Suid-Afrikaanse Studies Vol 12, nr 1 (Junie 2017)

  • 0

Fotobron van Adam Mickiewicz University in Poznan: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_Mickiewicz_University_in_Poznan.JPG

Werkwinkel: Tydskrif van die Lae Lande en Suid-Afrikaanse Studies Vol 12, nr 1 (Junie 2017)

Die redakteurs bied die jongste uitgawe van Werkwinkel: Tydskrif van die Lae Lande en Suid-Afrikaanse Studies aan wat deur die Departement Nederlands en Suid-Afrikaanse Studies aan die Fakulteit Engels, Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Pole, gepubliseer is. Die huidige uitgawe bevat bydraes van (meestal) Poolse navorsers uit 'n wye verskeidenheid velde (soos antropologie, argeologie, geskiedenis, kunsgeskiedenis, onder andere) wie se akademiese belange en werk fokus op Suid-Afrika.

Werkwinkel kan verkry word via De Gruyter Open Access. Volledige tekste van alle bydraes kan gevind word by

www.degruyter.com/view/j/werk.2017.12.issue-1/issue-files/werk.2017.12.issue-1.xml

Gedrukte kopieë word aan die skrywers van bydraes gestuur en kan ook deur belangstellendes bestel word (die aantal kopieë is beperk).

Inhoud

Katarzyna A. Kaszycka

The Australopithecines – An Extinct Group of Human Ancestors: My Scientific Interest in South Africa

Andrzej Rozwadowski

From Central Asia to South Africa: In Search of Inspiration in Rock Art Studies 

Michał Leśniewski

The Annexation of the Transvaal in 1877: The First Boer Reactions

Piotr Szlanta

Long Distance Solidarity: Polish Public Opinion and the Boer War 1899–1902

Arkadiusz Żukowski

Land Reform in the Republic of South Africa: Social Justice or Populism?

Aneta Pawłowska

Gender and Eroticism in Contemporary Art from South Africa

Julien Bobineau

The Historical Taboo: Colonial Discourses and Postcolonial Identities in Belgium 

Paweł Średziński

Africa and Its People in the Polish Media

Verdere inligting: https://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/about.php

 

Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies Vol 12, No 1 (June 2017)

The editors present the latest issue of Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies published by the Department of Dutch and South African Studies at the Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. The current issue contains contributions by (mostly) Polish researchers from a wide range of fields (such as anthropology, archaeology, history, art history, among others) whose academic interests and work focus on South Africa.

Werkwinkel can be accessed via De Gruyter Open Access. Full texts of all contributions can be found at  https://www.degruyter.com/view/j/werk.2017.12.issue-1/issue-files/werk.2017.12.issue-1.xml

Printed copies are sent to the authors of contributions and can also be ordered by interested scholars (the number of the copies is limited).

Contents

Katarzyna A. Kaszycka

The Australopithecines – An Extinct Group of Human Ancestors: My Scientific Interest in South Africa 

Andrzej Rozwadowski

From Central Asia to South Africa: In Search of Inspiration in Rock Art Studies 

Michał Leśniewski

The Annexation of the Transvaal in 1877: The First Boer Reactions

Piotr Szlanta

Long Distance Solidarity: Polish Public Opinion and the Boer War 1899–1902

Arkadiusz Żukowski

Land Reform in the Republic of South Africa: Social Justice or Populism?

Aneta Pawłowska

Gender and Eroticism in Contemporary Art from South Africa

Julien Bobineau

The Historical Taboo: Colonial Discourses and Postcolonial Identities in Belgium

Paweł Średziński

Africa and Its People in the Polish Media

More information: https://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/about.php

 

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top