Azille Coetzee

Azille Coetzee is ’n post-doktorale navorser aan die Universiteit Stellenbosch se SARChI Leerstoel vir Genderpolitiek. Sy het onlangs ’n PhD aan die Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit Stellenbosch voltooi, waarin sy die dekoloniserende krag van feministiese denke uit Afrika ondersoek (ook in dialoog met Europese feministiese filosofie). Haar navorsingsbelangstellings sluit in feministiese filosofie, Afrika-filosofie en dekolonisasie. Sy is die skrywer van In my vel: ’n reis (2019), uitgegee deur Tafelberg Uitgewers.

Azille Coetzee is a postdoctoral researcher at the South African Research Chair for Gender Politics, Stellenbosch University. She recently completed a PhD (at the Vrije University of Amsterdam and Stellenbosch University) in which she explored African feminist thought as decolonising force, in dialogue with European feminist philosophy. Her research interests include feminist philosophy, African philosophy and decolonisation. She is the writer of the book In my vel: ’n reis (2019), published by Tafelberg Publishers.

Afrikaans as liminale transnasionale literêre sisteem: ’n Paar gedagtes oor ontlaering uit QwaQwa

Azille Coetzee Academisch 2020-01-24

"Die werk van ontlaering vra watter geskiedenisse en betekenisse ons verdring wanneer ons Afrikaanse letterkunde eenvoudig situeer binne die amptelike weergawe van die kultuurgeskiedenis van die (wit) Afrikaner."

Die vier fases van kultuurskok

Azille Coetzee Meningen 2019-12-06

"’n Paar jaar gelede het ek Amsterdam toe getrek. Om te studeer, maar met die plan om permanent daar te bly. By die universiteit vertel hulle vir ons van die vier fases van kultuurskok."

Top