Dewald Koen

Dewald Koen matrikuleer in 2002 aan die Hoërskool Andrew Rabie in Port Elizabeth. Hy studeer aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, waar hy die volgende grade behaal: BA (Afrikaans-Nederlands en Engels), BA Hons (Afrikaans-Nederlands), Nagraadse Sertifikaat in Onderwys en MA (Afrikaans en Nederlands). Sy tesis is getiteld: “’n Ontleding van die reispoësie van Joan Hambidge in Visums by Verstek”. 

Hy was voorheen departementshoof van Afrikaans aan Kingswood College in Grahamstad. Hy doseer tans Afrikaans en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Fort Hare in Oos-Londen. 

 

Breyten op 80: Perspektiewe | Perspectieven op Breyten – Dewald Koen en Gerard Scharn

Dewald Koen, Gerard Scharn Literatuur 2019-09-12

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 is ’n digitale publikasie saamgestel waarin daar aandag gegee word aan afsonderlike gedigte uit sy omvangryke oeuvre.

Dewald Koen: "In die gedig '3.14 (Taalstryd)' uit die bundel Lewendood wend die spreker homself tot ironie om die taalstryd ten opsigte van die erkenning en bevordering van Afrikaans binne die politiese sfeer van die gebeure voor en na afloop van die 1976 Soweto-opstande te verwoord."

Gerard Scharn: "Wisten wij in Nederland? Wist ik? Breytenbach is er geweest en weet!"

Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek se winterskool 2018

Dewald Koen Meningen 2018-07-18

"Vanaf 1 tot 7 Julie het studente verbonde aan agt Suid-Afrikaanse universiteite, asook die Universiteit van Namibië, in Port Elizabeth byeengekom vir vanjaar se winterskool. Altesaam 23 studente het die weeklange kursus in Nederlandse taalverwerwing asook Nederlandse en Vlaamse letterkunde gevolg."

LitNet-argief: Good Hope. South Africa and the Netherlands from 1600: ’n resensie

Dewald Koen Kunst 2017-11-29

"Hopelik sal die boek heling teweegbring tussen veral Nederlanders en Afrikaners, maar ook onder ander Suid-Afrikaners wat onder die juk van Nederlandse kolonialisme gely het."

Verified by MonsterInsights
Top