Erik van den Bergh

Erik van den Bergh (1952) was van 1979 tot 2002 verbonden aan de Werkgroep Kairos, Christenen tegen apartheid, in Utrecht en werkte daarna voor vluchtelingstudenten.

Ruud Lubbers (1939–2017)

Erik van den Bergh Actueel 2018-02-20

"In veel berichten over het overlijden van de markante politicus Ruud Lubbers worden als kenmerkende eigenschappen benadrukt: zijn intelligentie, zijn werkdrift en zijn onnavolgbare denkkracht. In de woorden van zijn destijds beoogde opvolger Elco Brinkman: 'Hij was niet zozeer een bezige bij alswel een complete bijenkorf.'"

Nederlandse migranten- & vluchtelingenliteratuur: Murat Isik

Erik van den Bergh Literatuur 2018-01-23

"Wees onzichtbaar straalt kracht uit en beschrijft hoe moeizame sociale omstandigheden niet per definitie tot slachtofferschap hoeven te leiden."

Zuid-Afrika door Nederlandse ogen

Erik van den Bergh Geschiedenis 2018-01-23

"Waarom zou iemand zich druk maken over onrecht dat zich 9 654 kilometer verderop voltrekt? Waarom hebben duizenden Nederlanders zich jarenlang ingezet voor de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika?"

Top