Gerrit Schutte

Prof dr GJ (Gerrit) Schutte (1940) studeerde geschiedenis en Nederlands te Utrecht en Pretoria. Hij was dertig jaar docent Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en 1987-2005 tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Hij is nu Professor Extraordinarius, Dept of History, Unisa. Zijn publicaties bestrijken een breed gebied: de Nederlandse geschiedenis van de zestiende tot de twintigste eeuw, die van de VOC en de geschiedenis van Zuid-Afrika. Tot zijn bekendste publicaties over Zuid-Afrika zijn De Hollanders in Krugers Republiek (1968), Zicht op Zuid-Afrika. Honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika 1881-1981 (1981), Nederland en de Afrikaners. Adhesie en aversie (1986), De Boerenoorlog na honderd jaar. Opstellen over het veranderende beeld van de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) (1997), De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880-2005 (2005), Stamverwantschap onder druk. De betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, 1940-1947 (2011) en Op de zolders van de Keizersgracht. Nederlands – Zuid-Afrikaanse geschiedenissen (2014). Zijn meest recente bijdragen zijn  drie hoofdstukken in Die VOC aan die Kaap 16152-1795 (2016) en  "State, Church and the People: The Dutch Rôle in Apartheid" in Good Hope. South Africa and the Netherlands (2017).

Toespraken en correspondentie van Paul Kruger (1850–1904)

Gerrit Schutte Geschiedenis 2020-06-25

"Paul Kruger Speeches and Correspondence is een imponerend werk, en bepaald niet alleen vanwege de omvang. Teksten van toespraken en brieven verzamelen, dat klinkt gemakkelijk. Er waren al uitgaven van brieven (door S.P. Engelbrecht) en toespraken (door J.S. du Plessis). Maar aan wie schreef Kruger eigenlijk? Waar vindt men die brieven van Kruger nu?" 

Mulder’s Drift van dorp tot suburb

Gerrit Schutte Geschiedenis 2018-02-02

"De fotocollage laat nóg een verandering zien. Hoe een traditioneel Boerendorp meer en meer Engelse elementen opnam en langzamerhand ook de zwarte bevolking zich ontwikkelde van plaasarbeiders tot medeburgers, met foto’s van de lange rijen stemgerechtigden in 1994 als definitief kantelmoment."

De autobiografie van R.S. Thema

Gerrit Schutte Geschiedenis 2018-01-23

"Thema’s levensgang is dus een voorbeeld van de emancipatie van zwart Zuid-Afrika."

Verified by MonsterInsights
Top