Hans Ester

Hans Ester (geb. 1946) groeide op in Utrecht en Bielefeld. Hij studeerde in Amsterdam en Johannesburg en doceerde Duitse letterkunde en Zuid-Afrikaanse cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hij was gastdocent aan Zuid-Afrikaanse universiteiten in Grahamstad, Potchefstroom en Kaapstad. Binnen de wetenschapsfilosofie gaat zijn aandacht uit naar de betekenis van de hermeneutiek voor de geesteswetenschappen.

Zijn publicaties van de laatste jaren gaan over Theodor Fontane, over de vertaaltheorie van Friedrich Schleiermacher, de receptie van het werk van Friedrich Nietzsche en over Europese kinder- en jeugdliteratuur vanaf 1880.

Karel Schoeman denkt hardop over het eindige leven

Hans Ester Literatuur 2019-02-05

"Op 1 mei 2017 overleed de Zuid-Afrikaanse schrijver Karel Schoeman. In het postuum verschenen Slot van die dag beschrijft Schoeman zijn worsteling met het ouder worden."

Top