Janien Linde

Janien Linde is sedert 2015 werksaam in die Vakgroep Afrikaans en Nederlands op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit.

Sy was voorheen verbonde aan die Universiteit van Johannesburg se Departement Afrikaans. Sy het ’n MA-graad in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde verwerf met ’n verhandeling waarin sy kognitiewe narratologie, vriendskap en eudaimonia in die Die sneeuslaper van Marlene van Niekerk bestudeer het.

Haar PhD-proefskrif in algemene taal- en literatuurwetenskap wat in 2018 voltooi is, handel oor metamodernisme, performatiwiteit en relasionaliteit in die oeuvre van Van Niekerk. Haar navorsingsbelangstellings sluit in Afrikaanse en Nederlandse prosa en poësie, literatuurwetenskap, posthumanisme en postkritiese leesstrategieë.

Sy neem deel aan verskillende projekte rakende die Afrikaanse letterkunde, waaronder Samespraak en Sitkamer. Sy tree tans op as die projekleier vir die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde (DBAL).

Die DBAL-reeks: Marita van der Vyver

Janien Linde Literatuur 2021-04-09

"Hierdie is die eerste bydrae tot die DBAL (Digitale bibliografie van die Afrikaanse letterkunde)-reeks. Die doel van hierdie reeks is om enigeen wat betroubare inligting soek, ’n bietjie touwys te maak oor die navorsingsproses. Ek, Janien Linde van die Noordwes-Universiteit (NWU), doen dit deur prakties te demonstreer hoe ’n mens die DBAL as beginpunt in hierdie verband kan gebruik."

Lewende, gesaghebbende digitale biblioteek vir Afrikaanse letterkunde

Willem de Vries, Janien Linde Interviews 2021-02-17

Die ontwikkeling van ’n omvattende aanlyn bron oor alle publikasies wat oor die Afrikaanse letterkunde handel, is tans goed op dreef. Die projekbestuurder van die Digitale bibliografie van die Afrikaanse letterkunde aan die Noordwes-Universiteit is die letterkundige Janien Linde. Sy het aan Willem de Vries vertel van die projek wat reeds aanlyn beskikbaar is en wat deurentyd bygewerk word.

Verified by MonsterInsights
Top