Joris Cornelissen

Joris Cornelissen is (mede)oprichter en bestuurslid van VECTIS; een organisatie die probeert de samenwerking tussen het Afrikaans en het Nederlands verder vorm te geven.
Onder het motto 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' probeert hij vooral de jongere generatie te interesseren voor de bijzondere banden tussen de twee talen: zaadjes planten voor het Afrikaans bij Nederlandstalige jongeren. VECTIS richt zich vooral op het (niet-academisch) onderwijs en media.
 
Joris was eerder de oprichter en geestelijk vader van het Festival voor het Afrikaans in Nederland waarvan hij de eerste twee edities organiseerde en schrijft met enige regelmaat artikelen over het Afrikaans.
 
In het dagelijks leven werkt Joris als senior beleidsadviseur voor het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 

Afrikaans en Nederlands ontmoeten elkaar op de middelbare (secundaire) school

Joris Cornelissen Over taal 2023-04-11

"Opvallend is de toenadering van het Afrikaans en het Nederlands op academisch vlak. Deze is steeds intensiever geworden. Taal- en letterkundigen uit Noord en Zuid weten elkaar dan ook steeds beter te vinden. Maar, het onderwijs is meer dan academisch onderwijs alleen en vanuit de gedachte 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' hebben Marc le Clercq en Joris Cornelissen verenigd in VECTIS eerder het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een digitale lesreeks over het Afrikaans voor middelbare schoolleerlingen (14-17 jaar) in landen waar het Nederlands een officiële taal is: Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Nederlands-Caribische landen."

LitNet-archief: "Gedeeld verleden, gemengd cultuur" – lezing 31 mei 2017, Tong Tong Fair, Den Haag

Dan Sleigh, Joris Cornelissen Meningen 2017-06-20

Dan Sleigh: "In ons gedeelde verleden is de Verenigde Oost-Indische Compagnie dé band die Indonesië, de Kaap en Nederland onderling verbindt." 

Verified by MonsterInsights
Top