Rob van der Veer

Rob van der Veer werd aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw als vertaler opgeleid aan het Instituut voor Vertaalkunde in Amsterdam. Na deze vierjarige opleiding is hij gaan werken als literair vertaler. De eerste dertig jaar vertaalde hij uit het Engels, maar sinds kort vertaalt hij ook uit het Afrikaans. Wanneer de gelegenheid zich aandient of wanneer de omstandigheden het vereisen, vertaalt hij romans met een co-vertaler.

Sinds 1985 is hij de vaste vertaler van het werk van André P. Brink. Hij vertaalde Brinks werk uit Brinks Engels, zoals opgedragen door de uitgever, met gebruikmaking van de Afrikaanse tekst en altijd in overleg met Brink zelf. Toorberg van Etienne van Heerden vertaalde hij op dezelfde manier, vanuit de Engelse vertaling, met gebruikmaking van de Afrikaanse tekst. Pas na een langdurige studie van het Afrikaans, waarmee hij in 2009 begon, achtte hij zich in staat om rechtstreeks uit het Afrikaans te vertalen.

Sinds 2007 geeft hij vertaallessen op de VertalersVakschool in Amsterdam. Hij geeft af en toe een workshop vertalen Afrikaans-Nederlands, soms in aanwezigheid van een Afrikaanse schrijver (Zandra Bezuidenhout, Rudie van Rensburg). Sinds 2010 bespreekt hij twee à drie keer per jaar een Afrikaanse roman in de Leeskring van Het Zuid-Afrika Huis in Amsterdam. Deze besprekingen bestaan uit een inleiding van circa één uur en het opzetten van de discussie na afloop. In een enkel geval leidt zo’n bespreking tot een vertaalopdracht (Kroniek van Perdepoort, Abjater wat so lag).

Zijn vertaaldebuut uit het Afrikaans was Kroniek van Perdepoort van Anna M. Louw. Daarna vertaalde hij onder meer het Stemme-drieluik van Karel Schoeman.

Vertaalatelier: Een betoverende lach

Rob van der Veer Vertalingen 2018-06-14

"De schrijfster, Wilma Stockenström, is een van de voornaamste en veelzijdigste schrijvers in het Afrikaans. Ze schrijft gedichten, toneelteksten, korte romans en novellen. In de novelle Abjater wat so lag past ze het literaire procedé toe dat meestal 'stream of consciousness' wordt genoemd, een rechtstreekse gedachteweergave die zich kenmerkt door een fragmentarische zinsbouw en associatieve verbindingen."

Uit de archieven van Maandblad Zuid-Afrika: Vertaalatelier

Ingrid Glorie, Rob van der Veer, Dorien de Vries, Zandra Bezuidenhout, Bert Aquarius, Amelia de Vaal, Titia van Wulfften Palthe, Martine Vosmaer, Elsa Silke, Daniel Hugo, Jaco Botha Vertalingen 2018-03-25

"Tussen december 2012 en december 2017 stond op de website van Maandblad Zuid-Afrika, het tijdschrift van het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, het 'Vertaalatelier.' Hierin deden professionele vertalers Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Afrikaans en Afrikaans-Engels verslag van lopende vertaalprojecten."

Top