Roné Wierenga

Roné Wierenga is ’n taalkundenavorser en -skrywer vir die Virtuele instituut vir Afrikaans (VivA). Naas hierdie rolle is sy ook werksaam by die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT) en die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde (DBAL), asook die Afrikaanse Taalraad (ATR), waar sy by verskeie navorsingsinisiatiewe betrokke is. Sy voltooi vanjaar ’n meestersgraad in linguistiekteorie aan die Noordwes-Universiteit. Haar navorsing fokus op diachroniese, beskrywende taalkunde, sintaksis en korpuslinguistiek. Haar belangstellings sluit egter ook fonetiek en fonologie, taalverandering, digitisering en variasietaalkunde in.

Afrikaans en Nederlands: Waarom willen we zo graag elkaars taal leren?

Lisanne Homma, Roné Wierenga, Elize Zorgman, Han Lasseel, Gonneke Groenen, Sabien van Craenendonck Interviews 2022-01-04

Die taalbande tussen Afrikaans en Nederlands is onmiskenbaar. Roné Wierenga het met twee aanbieders, Sabien van Craenendonck (US) en Gonneke Groenen (NWU), van Nederlandse aanleerderskursusse in Suid-Afrika gesels om uit te vind waarom Afrikaanssprekendes Nederlands leer. Lisanne Homma heeft met twee docenten Afrikaans gesproken, Han Lasseel uit België en Elize Zorgman uit Nederland, om te horen waarom Nederlandssprekenden Afrikaans willen leren. 

Afrikaans-Nederlands: Waarom leer Afrikaanssprekendes so graag hul Europese susterstaal?

Roné Wierenga, Sabien van Craenendonck, Gonneke Groenen Interviews 2022-01-04

In 2021 het die Noordwes-Universiteit ʼn hersiene Nederlandse taalverwerwingskursus vir beginners geloods. Roné Wierenga het met twee van die aanbieders van hierdie kursusse, Sabien van Craenendonck (US) en Gonneke Groenen (NWU), gesels om uit te vind waarom Afrikaanssprekendes Nederlands leer.

Afrikaans: ’n skat vir Germaanse taalkundiges in die buiteland

Roné Wierenga Academisch 2021-10-31

"Selfs Patagoniese of Namibiese Afrikaans wil hulle nie soos egte Germaanse dames gedra nie en die gevolg is dat Afrikaans dikwels as verwysingspunt gebruik word om op vernuwing te wys en nuwe teorieë te toets." Roné Wierenga vertel meer oor die derde Afrikaans Grammar Workshop (Amsterdam) en die Zürich Workshop on Afrikaans Linguistics.

Verified by MonsterInsights
Top