Afrikaans en Nederlands: Waarom willen we zo graag elkaars taal leren?

  • 0

Die taalbande tussen Afrikaans en Nederlands is onmiskenbaar. Die sterk ooreenkoms tussen die woordeskat en sinstrukture van hierdie tale het tot gevolg dat Afrikaans dikwels as ’n vereenvoudigde en kinderlike variëteit van Nederlands beskou word. Tog lyk dit of daar ’n toenemende tendens onder Afrikaanssprekendes is om Nederlands te leer. En ook onder Nederlandssprekendes in sowel Nederland as België is daar ’n groeiende interesse in die Afrikaanse taal.

Roné Wierenga het met twee aanbieders, Sabien van Craenendonck (US) en Gonneke Groenen (NWU), van Nederlandse aanleerderskursusse in Suid-Afrika gesels om uit te vind waarom Afrikaanssprekendes Nederlands leer. Sedert 2015 bied Stellenbosch-universiteit ’n Nederlandse aanleerderskursus aan vir Suid-Afrikaners wat graag Nederlands wil leer praat, lees en skryf. Tot die aanbieders se verbasing was die kursus só populêr dat deelnemers in twee beginnersgroepe verdeel moes word. In 2016 stel Gesellig Afrikaans (in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans, die Nederlandse Taalunie en die Universiteit van die Vrystaat) ’n soortgelyke Nederlandse taalverwerwingskortkursus vir beginners en gevorderde taalgebruikers bekend. Ses jaar later word hierdie kursus steeds as beide ’n kontak-en aanlyn kursus aangebied. Ter aanvulling het die Noordwes-Universiteit in 2021 ’n hersiene Nederlandse taalverwerwingskursus vir beginners geloods.

Lisanne Homma heeft met twee docenten Afrikaans gesproken, Han Lasseel uit België en Elize Zorgman uit Nederland, om te horen waarom Nederlandssprekenden Afrikaans willen leren. Han Lasseel geeft al 10 jaar basiscursussen Afrikaans op verschillende onderwijs- en taalinstellingen in België. Na de start van 12 lessen op een hogeschool kregen andere onderwijsinstellingen ook lucht van de cursus Afrikaans en begon het balletje te rollen. Elize Zorgman geeft sinds 2004 cursussen Afrikaans bij het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam. Aanvankelijk werd er begonnen met een beginnersgroep en een gevorderdengroep, maar daar is door de jaren heen ook nog de conversatieklas bijgekomen.

Er is dus een groeiende interesse in zowel Zuid-Afrika als in Nederland en België om Nederlands en Afrikaans te leren. Maar waarom wil men dit zo graag?

Lees die onderhoude hier:

Afrikaans-Nederlands: Waarom leer Afrikaanssprekendes so graag hul Europese susterstaal?

Nederlands-Afrikaans: Waarom willen Nederlandssprekenden zo graag Afrikaans leren?

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top