Call for papers – Sesde Colloquium over het Afrikaans – UGent, 16‒18 oktober 2019

  • 0

Call for papers (oproep vir referate) voor het 6de Colloquium over het Afrikaans georganiseerd aan de Universiteit Gent. 

Na vijf succesvolle edities, vindt het UGent Colloquium over het Afrikaans 2019 plaats op donderdag en vrijdag 17-18 oktober 2019.

Aan de vooravond van het colloquium (op woensdagavond 16 oktober) zal Breyten Breytenbach een centrale rol spelen in de jaarlijkse Mandela Lezing van de UGent.

De thema's die zullen worden behandeld zijn 'Taalvariatie in het Afrikaans' op het vlak van de taalkunde en 'Literair oeuvre van Breyten Breytenbach' wat betreft de letterkunde.

Taalkunde: Taalvariatie in het Afrikaans

Het thema van het taalkundige deel van het colloquium is ‘Taalvariatie in het Afrikaans’, waaronder we zowel variatie binnen het hedendaagse Afrikaans begrijpen (langs geografische, sociale, etnische, stilistische, generationele, enz. lijnen) als variatie in de tijd.

Te denken valt aan onderwerpen zoals de verhouding tussen het Standaardafrikaans en andere variëteiten; de status en het gebruik van het Kaaps; het restandaardiseringsdebat; het gebruik van het Afrikaans buiten Zuid-Afrika; de opkomst van nieuwe sociolecten, enz.

We verwelkomen evenzeer bijdragen waarin de hedendaagse variatie in de eigenschappen of het gebruik van specifieke lexicale of grammaticale fenomenen in kaart wordt gebracht en/of die nieuw licht werpen op diachrone ontwikkelingen in het Afrikaans.

De plenaire spreker voor het taalkundige deel van het colloquium is Gerald Stell (The Hong Kong Polytechnic University), die de resultaten van nieuw onderzoek naar het Namibische Afrikaans zal presenteren.

Letterkunde: Literair oeuvre van Breyten Breytenbach

In 2019, wanneer Breyten Breytenbach tachtig is, wordt de vijfde verjaardag gevierd van Breytenbachs toetreding tot de universitaire gemeenschap in Gent.

Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (https://www.afrikaans.ugent.be/) gebruikt deze aanleiding om het letterkundig deel van het jaarlijks symposium integraal op te hangen aan zijn artistieke oeuvre.

Vanuit transnationaal en intercultureel perspectief wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid en kritische receptie van Breytenbach in de Lage Landen, in de francofone en de Angelsaksische wereld.

De internationale gestalten van Breytenbach in hun linguïstische en culturele inbedding zijn het onderwerp van gesprek.

Niet alleen voorstellen voor referaten over het literaire werk van Breytenbach worden aanvaard.

Ook vertalers worden uitgenodigd voor een panelgesprek. De literaire productie circuleert in en wordt gepercipieerd vanuit verschillende taal- en cultuurgebieden, in (inter)nationale circuits, buiten het gebied waar initieel de productie van het schrijfwerk tot stand komt.

Keynotes:

Breyten Breytenbach – eredoctor Universiteit Gent

Louise Viljoen – Stellenbosch Universiteit

Ronelda Kamfer – Rhodes Universiteit

Gerald Stell – Hong Kong Polytechnic University

Fanie Olivier – Adam Mickiewicz Universiteit

Abstracts:

Gelieve abstracts van max. 500 woorden in te dienen voor 15 april 2019 – stuur naar afrikaans@ugent.be.

Buro: NM
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top