Identiteitspolitiek: Sukses, paradoks en onvoorsiene gevolge

  • 0

"Naas die interne en die eksterne verbreding van die self moet die rol van identiteit sélf verruim word. In plaas daarvan om ’n beperkende, passiewe, verdedigende en beskermende funksie te vervul, het identiteit ’n aktiewe, skeppende, konstruktiewe, vernuwende bydrae om te lewer."

 
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top