Jonathan Jansen, Protea Boekwinkel en Twitter: ’n studie in wit broosheid

  • 0

"My wit broosheid maak van mý die slagoffer en blok enige kritiese gesprek oor my (waarskynlik onbewuste) rassistiese aannames ..."

  • 0
Top