Klimaatbeleid: Nederlandse regering maakt ruk naar links

  • 0

Kort nadat de planbureaus de vloer hadden aangeveegd met het concept-Klimaatakkoord van het kabinet, kwam de regering onverwachts naar buiten met nieuwe plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Zijn het alleen maar mooie woorden, een week voor de verkiezingen, of is er echt sprake van een “uitgestoken hand” naar de oppositiepartijen?

Afgelopen zondag trotseerden veertigduizend Nederlanders het slechte weer om op de Dam in Amsterdam te demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Woensdag presenteerden twee planbureaus, het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de doorrekening van de honderden plannen uit het concept-Klimaatakkoord uit december 2018.

Op grond van deze cijfers zou het kabinet besluiten welke maatregelen echt uitgevoerd zouden gaan worden. Om te voldoen aan het streven van de VN-klimaattop in 2015 in Parijs (de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius) moet Nederland vóór 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent verminderen ten opzichte van 1990.

Iedereen zag aankomen dat het land die doelstelling met de voorzichtige koers van het derde kabinet-Rutte nooit zou halen. Vandaar de onvrede onder Nederlandse burgers, die in februari al aanleiding gaf tot de demonstratie van tienduizenden “klimaatspijbelaars” in Den Haag en zondag dus tot de Klimaatmars, die eindigde op de Dam in Amsterdam.

Toen de beide planbureaus woensdag hun cijfers presenteerden, bleek dat de scepsis jegens de klimaatplannen van het kabinet terecht was geweest. Het was allemaal niet genoeg. In de plannen van het kabinet was de verdeling van de lasten tussen industrie en burgers fifty-fifty. Dat betekent dat de industrie als grootste vervuiler er goed af kwam, terwijl een relatief groot deel van de kosten op de burger – specifiek de lage en middeninkomens – werd verhaald. Oppositiepartijen en milieuorganisaties buitelden over elkaar heen om de kabinetsplannen te bekritiseren.

Nieuwe plannen

Toen gebeurde er iets merkwaardigs. Een uur na de presentatie van de cijfers van de planbureaus hielden minister-president Mark Rutte en minister Eric Wiebes van Economische Zaken een persconferentie waarin ze met nieuwe plannen naar buiten kwamen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vertelde woensdagavond in het tv-programma Pauw & Jinek dat de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in februari, na de doorbraak rond het kinderpardon, van de toenadering  tussen de partijen gebruik hadden gemaakt om ook het punt van het klimaatbeleid, waarover binnen de coalitieregering grote verdeeldheid bestond, opnieuw te bekijken. De regeringspartijen voelden natuurlijk ook al aankomen dat het pakket milieumaatregelen dat hen voor ogen stond, onvoldoende zou zijn en dat ze met iets beters moesten komen.

En dus konden Rutte en Wiebes woensdag een nieuw pakket maatregelen op tafel leggen. De belangrijkste punten zijn een verlaging van de energiebelasting voor burgers vanaf 2020 en een “verstandige” CO2-heffing voor bedrijven. Dit moet volgens Rutte leiden tot een “eerlijke verdeling”.

De onverwachte ommezwaai van het kabinet werd door de oppositiepartijen die kritisch hadden gereageerd op de eerdere plannen met instemming begroet. De milieuorganisaties zijn voorzichtig. Voorlopig zijn het alleen maar “woorden”, want de nieuwe plannen moeten nog worden doorgerekend  en pas in april zal blijken of het allemaal kan. De milieuorganisaties zijn echter vast van plan het kabinet aan deze “woorden” te houden. Groen Links-voorman Jesse Klaver ziet de aankondiging van een CO2-heffing voor de industrie echter als een uitgestoken hand richting de linkse oppositiepartijen.

Verkiezingstijd

Inderdaad lijkt de ruk naar links die het kabinet onverwachts op klimaatbeleid lijkt te maken, vooral te maken te hebben met de Provinciale Statenverkiezingen die volgende week, woensdag 20 maart, in Nederland gehouden worden. De leden van de Provinciale Staten kiezen 27 mei een nieuwe Eerste Kamer (senaat). Verwacht wordt dat de coalitiepartijen bij de Provinciale Statenverkiezingen stemmen zullen verliezen, en daardoor indirect ook hun meerderheid in de senaat.

Dat maakt het een stuk moeilijker om voor plannen die door de Tweede Kamer (parlement) zijn goedgekeurd, ook in de Eerste Kamer de handen op elkaar te krijgen. Daarom moeten de coalitiepartijen op zoek naar oppositiepartijen waarmee ze op specifieke punten – zoals in dit geval de CO2-heffing – een verbond kunnen sluiten. Premier Rutte was er tijdens de persconferentie eerlijk over dat het vooruitzicht van de verkiezingen bij de koerswijziging van het kabinet “een rol heeft gespeeld”.

Voor donderdagmiddag staat er opnieuw een demonstratie van “klimaatspijbelaars” op het programma, dit keer in Amsterdam. Het weer hebben de stakende scholieren niet mee.

Lees ook

Duizenden klimaatspijbelaars demonstreren in Den Haag

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top