Persbericht: LitLab: een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek en onderzoekend lezen

  • 0

Foto: iam Se7en via Unsplash

Op de website van LitLab (www.litlab.nl) staan de eerste LitLab Leesclubs online. LitLab is een digitaal laboratorium waarin bovenbouwleerlingen en andere lezers de Nederlandse literatuur onderzoekend kunnen leren lezen. De site werd ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht en met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In het laboratorium is een handleiding beschikbaar voor het schrijven van een profielwerkstuk over literatuur. Daarnaast biedt de site twee werkvormen: de Proeven en de Leesclubs.

Wat zijn de Proeven?

Op de website staan nu 12 proeven klaar rond recent academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van onderzoek naar de voordracht van Middelnederlandse verhalen tot de bestudering van nationalisme in hedendaagse popmuziek. Via stapsgewijze experimenten maken leerlingen kennis met verschillende facetten van de Nederlandse literatuur, via thema’s als slavernij, digitale literatuur en personages. Zo vormt LitLab een schakel tussen leerlingen, docenten en onderzoekers in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Wat zijn de Leesclubs?

De LitLab Leeslubs bieden een digitaal spelsysteem waarmee lezers in groepjes van 4 tot 6 kunnen discussiëren over een Nederlandstalige roman. Een virtueel kaartspel levert ze quiz- en discussievragen over de gelezen tekst. De deelnemers lezen de vragen van een smartphone of tablet. Zo wordt een situatie gecreëerd waarin leerlingen een vraaggestuurde en onderzoekende houding ontwikkelen ten aanzien van literaire teksten: wat betekenen ze, welke beelden reiken teksten aan, hoe kun je die beelden leren analyseren en tot onderbouwde interpretaties komen? LitLab sluit met deze nieuwe werkvorm aan bij de bredere didactische trend om praten over literatuur als verwerkingsvorm serieus te nemen.

Momenteel zijn in samenspraak met docenten Nederlands leesclubs ingericht voor 6 recente romans, van Niña Weijers, Franca Treur, Hanna Bervoets, Koen Peeters, Murat Isik en Marjolijn van Heemstra. Dat aantal zal de komende maanden worden uitgebreid. Ook worden de leesclubs onderdeel van het lespakket dat voorbereidt op de Inktaap 2019. Het materiaal is primair gericht op het onderwijs, maar kan ook goed in reguliere leesclubs gebruikt worden.

LitLab zoekt (mail ons via info@litlab.nl):

  • onderzoekers die een proef willen maken over hun onderzoek
  • docenten Nederlands die nieuw materiaal willen testen met (een deel van) hun klas
  • docenten Nederlands die een leesclub willen inrichten in samenwerking met de redactie

Contact

info@litlab.nl

Home

 

 

 

 

 

 

 

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top