Persvrystelling: Teatermakers en dansers neem STANDpunt in | Press release: Theatremakers and dancers Take-a-STAND

  • 0

[Scroll down for English]

Teatermakers en dansers neem STANDpunt in

Professionele teatermakers en dansers is hard getref deur die COVID-19-pandemie, wat nie net ’n dramatiese verlies aan inkomste veroorsaak het nie, maar ook verhoogkunstenaars van ’n gevoel van gemeenskap ontneem het. Die Take-a-STAND Dialogues is gegrond op die model van skrywersfeeste en wil met ’n samekoms die gemeenskap versterk en nuwe lewe gee. Die Take-a-STAND-gesprekke sal ’n platform aan diverse stemme uit die dans- en teatersektor gee om verskeie uitdagings en sosiale kwessies in die uitvoerende kunste aan te spreek.

Dié geleentheid word gedurende die naweek van 19‒21 Februarie in Stellenbosch aangebied deur die US Woordfees en STAND (Sustaining Theatre and Dance)-stigting. Die samekoms word moontlik gemaak deur die finansiële ondersteuning van die Nederlandse Ambassade en NATi. 

Elke paneelgesprek sal 60 minute lank wees en tot vier deelnemers insluit. Die gesprekke sal informeel onder die leiding van fasiliteerders plaasvind. 

Onder die reeds bevestigde panneellede tel Ismail Mahomed (Direkteur: Sentrum vir Kreatiewe Kunste UKZN), Gregory Maqoma (danser-choreograaf), Lara Foot (Uitvoerende hoof: Baxter-teater), Mark Heywood (Redakteur: Daily Maverick Citizen & Uitvoerende direkteur: Section27) en Cornelia Faasen (Uitvoerende hoof: NATi). 

Die boekbekendstelling van Decolonisation as democratisation: Global insights into the South African experience is ook op die program. Die redakteur van dié internasionale publikasie, Siseko H. Kumalo, sal daar wees om oor die projek te gesels.

Die geleentheid sal ook gestroom word en is oop vir die algemene publiek.

Klik hier vir die program van die TAKE-a-STAND-gespreksreeks. 

Om onderhoude te reël en/of die geleentheid in persoon of aanlyn by te woon, kontak Danie Marais: danie_marais@sun.ac.za.


Theatremakers and dancers Take-a-STAND

Professional theatremakers and dancers were hard hit by the COVID-19 pandemic which not only cost them income but a sense of community. The Take-a-STAND Dialogues aim to reinvigorate this community with a gathering based on the model of literary festivals. The Take-a-STAND panel discussions will feature a diversity of voices from the dance and theatre sector on various challenges and social issues in the performing arts.

The event is presented by the SU Woordfees and STAND (Sustaining Theatre and Dance) Foundation over the weekend of 19‒21 February in Stellenbosch. The gathering is made possible by the generous support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and NATi.

Each panel discussion will run for 60 minutes and will include up to four panellists. The panels will be conversational and guided by facilitators. 

Confirmed panellists include Ismail Mohamed (Director Centre for Creative Arts UKZN), Gregory Maqoma (dancer-choreographer), Lara Foot (CEO: Baxter Theatre), Mark Heywood (Editor: Daily Maverick Citizen & Executive Director: Section 27) and Cornelia Faasen (CEO: NATi).

The book launch of Decolonisation as democratisation: Global insights into the South African experience is also on the programme. The editor of the book, Siseko H. Kumalo, will be in attendance to talk about the project.

The event will be livestreamed and is open to the general public.

To see the programme for the TAKE-a-STAND Dialogues, click here.

To arrange interviews and/or to attend the event in person or via livestream, please contact Danie Marais: danie_marais@sun.ac.za.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top