Nederlandse taal & literatuur: Nieuwsbrieven, Tijdschriften, Websites & Podcasts

 • 0

Met het oog op een interesse voor de Nederlandse literatuur: een overzicht gemaakt van mogelijk interessante nieuwsbronnen. Informatie over individuele schrijvers (websites, genootschappen, kronieken) is in dit overzicht niet vermeld.

1 Taal
2 Taalverwerving, leesbevordering & onderwijs
3 Literaire tijdschriften
4 Literatuur in dag- & weekbladen
5 Poëzie
6 Kinderboeken & jeugdliteratuur
7 Vertaalde literatuur
8 Literatuur, onderzoek & literatuurorganisaties
9 Over boeken & cultuur
10 Uitgevers
11 Podcasts
12 Websites & weblogs
13 Overige initiatieven

1 Taal

Drongo Nieuwsbrief

 • Drongo is hét online platform over taal en meertaligheid. Informatie, organisaties en netwerken over de impact van meertaligheid in onderwijs en gezin, in de zorg, cultuur en economie.
 • Nieuwsbrief: Inschrijven - Drongo

INT Nieuwsbrief

 • Nieuwsbrief Instituut voor de Nederlandse Taal.
 • Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is er voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariaties.
 • Leiden: Instituut voor de Nederlandse Taal.
 • Nieuwsbrieven – Instituut voor de Nederlandse Taal (ivdnt.org)

ITTA Nieuwsbrief

Nederlandse Taalkunde

 • Nederlandse Taalkunde (Dutch Linguistics) publishes academic, peer-reviewed articles in both Dutch and English about linguistics, concerning the Dutch language in the broadest sense: the journal aims to include contributions from all subdisciplines within linguistics.
 • Nederlandse Taalkunde verschijnt drie keer per jaar.
 • Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Nederlandse Taalkunde | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

Onze Taal

Taalunie Nieuwsbrief

 • De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld.
 • Den Haag: Taalunie.
 • Website: https://taalunie.org
2 Taalverwerving, leesbevordering & onderwijs

Passionate Bulkboek

Les

 • Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs.
 • Les is een tijdschrift voor docenten NT2 en taal in het onderwijs. Met informatie over beleid, didactische tips, besprekingen van methodieken, materiaal, projecten. Praktijkgericht, met theoretische verdieping.
 • Amsterdam: Stichting Les.
 • Meppel: Uitgeverij Boom.
 • Abonnement bestaat uit 4 folio-uitgaven en onbeperkt toegang tot het digitale archief en de online only artikelen.
 • Gratis Nieuwsbrief Les.
 • Tijdschrift Les | Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs

Levende Talen Magazine (LTM)

 • Levende Talen Magazine (LTM) is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door Levende Talen. LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs. LTM verschijnt achtmaal per jaar.
 • Utrecht: Levende Talen.
 • Levende Talen Magazine | Levende Talen

Levende Talen Tijdschrift (LTT)

Lezen

 • Lezen, het tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie voor professionals die het leesbevorderingswerk dagelijks in de praktijk vormgeven, in de kinderopvang, op school in de boekhandel en bibliotheek.
 • Amsterdam: Stichting Lezen.
 • Tijdschrift Lezen - Stichting Lezen
 • Website: https://www.lezen.nl

Lezen en Schrijven Nieuwsbrief

Voorleesexpress Nieuwsbrief

VU-NT2 nieuwsbrief

3 Literaire tijdschriften

Armada

De Parelduiker

 • De Parelduiker doet op een toegankelijke, niet-academische manier verslag van speurtochten naar de verborgen schatten van de literatuurgeschiedenis.
 • De Parelduiker verschijnt vijf keer per jaar.
 • Amsterdam: Stichting Het Oog in ’t Zeil i.s.m. Uitgeverij Van Oorschot.
 • Nieuwsbrief De Parelduiker bevat korte aanduidingen van te verschijnen nummers.
 • Website: www.parelduiker.nl

De Revisor

 • De Revisor werd in 1974 opgericht door Dirk Ayelt Kooiman & Thomas Graftdijk. Sindsdien is het springplank, broedplaats en vrijhaven geweest voor nieuwe literatuur.
 • Een jaargang bestaat uit 4 nummers.
 • Amsterdam: Singel Uitgeverijen.
 • Home - literair tijdschrift De Revisor

Deus Ex Machina

DW B

 • DW B, het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, is één van de oudste literaire tijdschriften in het Nederlandse taalgebied.
 • In 2023 verschenen nummers over Exil, literatuur uit Oekraïne, begrijpend lezen, literatuur en videogames. Nummers / DW B | DW B
 • DW B verschijnt vier keer per jaar.
 • DW B

Elders Literair

 • Het platform Elders literair biedt in digitale vorm en als papieren tijdschrift een podium aan prozaschrijvers, dichters en essayisten voor wie het ‘niet hier’ in hun werk een wezenlijke rol speelt.
 • Elders Literair verschijnt twee keer per jaar.
 • Edities Elders literair

Granate

Schwob Nieuwsbrief

 • Er zijn belangrijke boeken die we niet kennen, waar we niets over horen of lezen, die niet verkrijgbaar zijn in het Nederlands. Schwob.nl is een website voor deze vergeten of onontdekte boeken.
 • Schwob is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds en selecteert elk jaar in samenwerking met de deelnemende boekhandels en uitgeverijen een twintigtal recent uitgegeven literaire klassiekers uit de wereldliteratuur.
 • Schwob leest u door het jaar

Terras

 • Tijdschrift voor internationale literatuur.
 • Terras is een ontdekkend tijdschrift voor internationale literatuur dat opereert in het voetspoor van het roemruchte tijdschrift Raster.
 • Terras verschijnt twee maal per jaar in een stevige editie. Daarnaast worden voor de abonnees bijzondere uitgaven gemaakt, zoals een reeks vertalingen van contemporaine klassiekers uit de wereldpoëzie, een kunstenaarsboek of een nog onuitgegeven verhaal van een bijzondere auteur.
 • Op de website verschijnen teksten, films, muziek en andere bijdragen: www.tijdschriftterras.nl
 • Nieuwsbrief Terras: Nieuwsbrief | Tijdschrift Terras

Tirade

Zacht lawijd

4 Literatuur in dag- & weekbladen

Boekenbrief

 • Teksten en evenementen van De Groene Amsterdammer, De Gids en Athenaeum Boekhandel.
 • Amsterdam: De Groene Amsterdammer, De Gids & Athenaeum Boekhandel.
 • Athenaeum Boekhandel | Boekenbrief

De Volkskrant Boeken

NRC Boeken

VPRO Boekengids

5 Poëzie

Awater

 • Poëzietijdschrift.
 • Awater werd in 2002 opgericht door Gerrit Komrij, de eerste Dichter des Vaderlands, om poëzie toegankelijk te maken voor een breed publiek.
 • Drie nummers per jaar.
 • Rotterdam: Stichting Poëzieclub.
 • Awater | POeZIECLUB
 • Bestellingen & abonnementen: www.aboland.nl

Het Liegend Konijn

Laurens Jz. Coster — iedere werkdag een gedicht

 • Redactie: Raymond Noë.
 • Abonnee worden (gratis) van de dagelijkse gedichten: Aan- en afmelden.

Meander Magazine

Poetry International Newsletter

Poeziekrant

 • Onafhankelijk tijdschrift voor Nederlandstalige poëzie en buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling.
 • Poëziekrant verschijnt zes keer per jaar.
 • Gent: Poëziecentrum.
 • Vanaf € 30 / jaar digitaal of op papier.
 • Website: Poëziekrant (poeziekrant.be)
6 Kinderboeken & jeugdliteratuur

De Jonge Nieuwkomers

 • Voor kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben vorm taal de sleutel tot kansen om zo gelijkwaardig mogelijk mee te kunnen doen. Om die reden werden specifiek voor hen prentenleesboeken ontwikkeld, die erop gericht zijn om hen spelenderwijs aan de praat te krijgen en het leren lezen aan te wakkeren. Via Actie Boektraktatie maken donaties het mogelijk om klassen nieuwkomers op een prentenleesboek te trakteren.
 • Materialenbank: Materialenbank - Stichting De Jonge Nieuwkomers
 • Home - Stichting De Jonge Nieuwkomers

Kinderboekenambassadeur Nieuwsbrief

Kinderboeken.nl

SGKJ- Berichten

7 Vertaalde literatuur

Pluk

Podium voor Palestina

VerhalenPost

 • Korte verhalen van hedendaagse schrijvers uit Midden-Oosten en diaspora vertaald in het Nederlands.
 • Verhalenpost is een initiatief van Vereniging Marcada literaire en culturele educatie VOOR meerstemmigheid. De doelstelling van de vereniging is om literaire teksten die bijdragen aan meerstemmigheid beschikbaar te stellen aan belangstellenden. Elke maand zo’n 15 tot 30 minuten lees- of luisterplezier.
 • VerhalenPost - Verhalenpost (marcada.nl)
Over Vertalen

Filter

 • Tijdschrift over vertalen.
 • Filter is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel vertaling interesseert, voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners. Filter brengt belangrijke momenten uit de geschiedenis van het vertalen en tolken onder de aandacht, laat sleutelfiguren uit het veld uitgebreid aan het woord over hun werk en geeft ruimte aan theoretische beschouwingen.
 • Vier nummers per jaargang.
 • Webfilter is in 2013 gelanceerd; het is een online publicatievorm waarin, meer dan in de papieren Filter, plaats is voor langere artikelen, naast actuele of korte bijdragen. Webfilter bestaat uit de rubrieken Vrijdag Vertaaldag, Dossier, Actueel en Recensies. Artikelen, blogs, columns, discussies en actuele mededelingen over vertalen die beter passen in een digitale omgeving dan op papier worden hier ondergebracht.
 • Filter, tijdschrift over vertalen: https://tijdschrift-filter.nl/

Nieuwsbrief ELV

8 Literatuur, onderzoek & literatuurorganisaties

Accolade

Acta Neerlandica

 • Acta Neerlandica (AN), which was founded in 2001, is a peer reviewed academic journal published by the University of Debrecen, Faculty of Humanities, Department of Dutch Studies.
 • Publication frequency is one issue yearly, in the third quarter of each year and contributions can be published in Dutch, English and German.
 • Acta Neerlandica publishes original contributions and research in the various fields of Dutch studies: literature, linguistics, history, cultural studies as well as interviews and reviews of works published in the last two years in these fields of study.
 • The journal is a diamond open access journal; both publishing and downloading articles being free of charge.
 • Archives | Acta Neerlandica (unideb.hu)

DBNL Nieuwsbrief

 • Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. DBNL is een digitale collectie van teksten uit de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis, van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied. DBNL komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de KB, nationale bibliotheek.
 • Maandelijkse nieuwsbrief: Nieuwsbrief - DBNL

Dutch Crossing

 • Dutch Crossing published since 1977, is an interdisciplinary peer-reviewed journal, devoted to all aspects of Low Countries studies: history and art history of all periods, Dutch and Flemish (plus Afrikaans) literary and cultural studies, Dutch as a foreign language, and intercultural and transnational studies. 3 issues per year
 • Dutch Crossing | Taylor & Francis Online (tandfonline.com)

Frame

 • Tijdschrift voor algemene literatuurwetenschap / Journal of Literary Studies. Frame is a biannual journal of literary studies, run by students and former students of Utrecht University, which publishes articles by international theorists along with important lectures, interviews, and critical reviews. Since its establishment in 1984, it is the only Dutch publication forum that allows for a centred discussion on comparative literary studies.
 • Utrecht: Universiteit Utrecht. Instituut voor algemene literatuurwetenschap.
 • Frame becomes open access two years after publication.
 • To subscribe or order issues, click here.

ILFU nieuwsbrief

Indische Letteren

 • Tijdschrift over Indisch-Nederlandse letterkunde. Verschijnt sinds maart 1986 vier maal per jaar. Indische Letteren is het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.
 • Home | indische-letteren (geert180.wixsite.com)

Internationale Neerlandistiek

 • Voortzetting van: Neerlandica extra muros.
 • Internationale Neerlandistiek bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Het tijdschrift richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van de subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen.
 • Internationale Neerlandistiek verschijnt drie keer per jaar.
 • Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Internationale Neerlandistiek | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren Nieuwsbrief

Lage Landen Studies

Literair Nederland

 • Literair Nederland is een recensie-site voor Nederlandstalige- en vertaalde literatuur. Naast recensies worden er interviews, columns, essays en meer berichten over literatuur geplaatst.
 • Nieuwsbrief: Literair Nederland - Liefde voor literatuur

Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum Nieuwsbrief

Nederlands Letterenfonds Nieuwsbrief

 • Het Nederlands Letterenfonds verstuurt min of meer maandelijks een nieuwsbrief met informatie over onder meer nieuwe subsidieregelingen, deadlines voor aanvraagrondes, open oproepen voor residenties en andere programma’s, en blogs van schrijvers en vertalers.
 • Amsterdam: Nederlands Letterenfonds.
 • Website: Letterenfonds

Nederlandse Letterkunde

 • Nederlandse Letterkunde (Journal for Dutch Literary Studies) is a high quality peer-reviewed academic journal. The journal publishes research in the field of Dutch literature from medieval times up until the present. It specifically aims at publishing innovative research with a focus on literary contexts (cultural history, media studies, institutional research).
 • Verschijnt drie keer per jaar.
 • Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Nederlandse Letterkunde wordt gepubliceerd in delayed open access.
 • Nederlandse Letterkunde | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

Neerlandistiek

Nieuwsbrief IVN

Nieuwsbrief Letteren Antwerpen

Nieuwsbrief Literatuurgeschiedenis

Nieuwsbrief Meertens Instituut

Queeste

 • Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden / Journal of medieval literature in the Low Countries / Revue de la littérature médiévale dans les anciens Pays-Bas / Zeitschrift für die Literatur des Mittelalters in den Niederlanden.
 • Queeste is een internationaal en meertalig tijdschrift op het gebied van de middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden (tot 1600). Het blad biedt ook ruimte voor de bestudering van teksten in het Frans, Duits, Engels of Latijn.
 • Queeste verschijnt twee keer per jaar.
 • Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Queeste | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

Spiegel der letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature

TZUM Nieuwsbrief

 • Tzum is een literair (digitaal) tijdschrift met recensies, nieuws, columns, interviews en essays over literatuur. Ook worden er filmpjes, feuilletons en gedichten gepubliceerd.
 • Groningen: Uitgeverij kleine Uil.
 • Wekelijkse nieuwsbrief: Tzum | literair weblog

VakTaal

Vooys

 • Tijdschrift voor letteren.
 • Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. De afgelopen 40 jaar hebben meer dan honderd studenten geesteswetenschappen deel uitgemaakt van de redactie. Verschijnt sinds 1982.
 • In 2023 verschenen nummers over religie & spiritualiteit, in de slaapkamer, te water, intermedialiteit.
 • Website: Home - Vooys (tijdschriftvooys.nl)

Wintertuin Nieuwsbrief

Zuurvrij

 • Zuurvrij is het kleurrijke halfjaarlijkse berichtenblad van het Letterenhuis - vol met boeiende en toegankelijke verhalen over Vlaamse literatuur en Vlaams literair archief en over de tentoonstellingen en activiteiten van het Letterenhuis.
 • Antwerpen: Letterenhuis.
 • Nieuwsbrief: Zuurvrij | Letterenhuis
9 Over boeken & cultuur

(Selectie)

Alles over Boeken en Schrijvers

Bazarow

Besteboekentips

Biografieportaal

Boeken over Boeken

Boekenpost

 • Voor lezers en boekenclubs.
 • Literatuur en lectuur, recente uitgaven en klassiekers of verborgen parels van weleer, terecht bejubeld of onterecht in de vergetelheid geraakt.
 • Home - Boekenpost

Boekmanstichting Nieuwsbrief

CPNB Nieuwsbrief

 • De CPNB wil het leven van mensen verrijken door ze meer te laten lezen.
 • Amsterdam: CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek)
 • Website: https://www.cpnb.nl

De Boekenwereld

 • Al 40 jaar houdt De Boekenwereld lezers op de hoogte van alles wat met boek en prent te maken heeft. Sinds 2012 staan de bijzondere collecties van verschillende bibliotheken centraal evenals die van de prentenkabinetten. De nadruk ligt van oudsher op nieuw boek-historisch onderzoek.
 • De Boekenwereld verschijnt vier keer per jaar.
 • Amsterdam: Amsterdam: University Press.
 • De Boekenwereld | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

De Lage Landen

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis

HEBBAN

 • Voor lezers door lezers.
 • Wekelijkse nieuwsbrieven:
  • Hebban Literatuur & Roman nieuwsbrief
  • Hebban Spanning nieuwsbrief
  • Non-Fictie nieuwsbrief
  • Young Adult nieuwsbrief
  • Ebook Alerts: Hebban scant dagelijks de belangrijkste ebookaanbieders en kijkt naar je 'Wil ik lezen'-boekenplank. - Persoonlijke aanbevelingen: de wekelijkse Mijn Hebban nieuwsbrief bevat boekentips gebaseerd op jouw boekenplanken.
  • Verwacht alerts: De ‘Deze week’ nieuwsbrief bevat een overzicht van de belangrijkste verschijningen per genre en wordt elke maandag verzonden voor de categorieën Literatuur & Romans, Spanning & Thrillers, Feelgood, Fantasy & SF, Young Adult, Non-Fictie, Culinair en Junior.
  • Reading Challenge: maak je Hebban Reading Challenge extra leuk! Ontvang leesinspiratie in mailbox of doe mee met exclusieve acties voor challenge-deelnemers.
 • Voor lezers. Door lezers. | Hebban.nl

Nederlandse Boekengids

 • Sinds de oprichting in 2015 is de Nederlandse Boekengids (dNBg) voor het Nederlandse taalgebied wat The New York Review of Books (NYRB), The London Review of Books (LRB) en de Times Literary Supplement (TLS) zijn voor het Engelse.
 • DNBg biedt boekbesprekingen en boekenessays op het snijvlak van wetenschap, kunst en cultuur – zowel van de hand van gerenommeerde schrijvers en wetenschappers als van nieuw talent.
 • DNBg verschijnt zes keer per jaar op papier en met meerdere bijdragen per week online.
 • de Nederlandse Boekengids | de Nederlandse Boekengids | de Nederlandse Boekengids
10 Uitgevers

(Selectie)

Das Mag

Language and Linguistics

Literature & Cultural Studies newsletter

Nieuwsbrief Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Nieuwsbrief Uitgeverij Jurgen Maas

Nieuwsbrief Uitgeverij Pluim

Oxfam Novib

Uitgeverij In de Knipscheer

Kleurrijkste uitgever van Nederland voor avontuurlijke lezers.

Overzicht uitgevers

Boeken over Boeken

Lijst van Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen

Literaire index van Nederland

11 Podcasts

(Selectie)

Instituut voor de Nederlandse Taal

 • Het Instituut voor de Nederlandse Taal maakt twee verschillende podcasts:
  • Over taal gesproken. Dé podcast over het Nederlands. (i.s.m. Genootschap Onze Taal)
  • Waar komt pindakaas vandaan? Een serie korte podcasts over de verrassende herkomst van doodgewone woorden.
 • Podcast – Instituut voor de Nederlandse Taal (ivdnt.org)

De Nieuwe Contrabas Podcast

Grensgangers podcast | Afleveringen overzicht - Online luisteren

 • Grensgangers is een podcast waarin twee duo’s jonge schrijvers uit België en Nederland de grens overgaan om in gesprek te gaan met schrijvers aan de andere kant. O.a. Simone Atangana Bekono, Aya Sabi & Dean Bowen.
 • Leve(n) lezen met Raoul de Jong.
 • Raoul de Jong las ‘A single man’ van Christopher Isherwood vooral omdat hij nu, in zijn rol als gastschrijver aan verschillende universiteiten, in zijn professor-era zit. Luister de aflevering via SpotifySoundcloudApple PodcastsGoogle Podcasts.

Van Dis Ongefilterd Podcast

50 jaar Neerlandistiek wereldwijd

 • In deze driedelige podcastserie ter viering van het 50-jarig jubileum duikt Willemijn de Koning in de relatie tussen vertalers en auteurs, de grens tussen woordkunst, muziek en alles daartussen in en in de invloed van het buitenland op gedichten. Den Haag Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. 2020.
 • Luisteren op Spotify
Overzicht Podcasts

De beste Boeken & Literatuur podcasts

Literatuur podcast | De beste Nederlandstalige Literatuur podcasts

12 Websites & weblogs

Caraïbisch uitzicht

Etymologiebank

 • De website etymologiebank.nl is in 2010 opgezet door Nicoline van der Sijs. Doel van deze website is om alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één punt. Informatie uit meer dan zestig woorden-boeken, samen goed voor ruim 100.000 unieke ingangen. Zie Werken.
 • https://etymologiebank.nl/

Neerlandistiek

 • Online tijdschrift voor taal- en letterkunde.
 • Een overzicht van Neerlandistische weblogs. De blogs staan gerangschikt op de datum van hun laatste bericht, en worden 100 dagen bewaard. Er worden maximaal 2 items per weblog getoond.
 • Neerlandistische weblogs (neerlandistiek.nl)
13 Overige initiatieven

Dichters op reis

 • Dichters op reis laat zien hoe het buitenland dichters uit Nederland en Vlaanderen inspireert. Het is een kaart met Nederlandstalige poëzie waarin het buitenland een expliciete rol speelt. Deze reispoëzie bestaat uit gedichten die geschreven zijn naar aanleiding van of tijdens een bezoek aan een stad, een land of een regio over de grens.
 • Den Haag: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
 • Dichters op reis - Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (ivn.nu)

Taalbaas 2.0

 • Vier gratis, publiek & blijvend toegankelijke masterklassen waarmee jongeren in eigen tempo en naar eigen voorkeur de weg naar meer taalvaardigheid kunnen vinden, en zichzelf als taalbaas kunnen leren kennen en ontwikkelen.
 • Website: https://taalbaas.nu

Writers Unlimited

 

Utrecht, januari 2024.

 • 0
Verified by MonsterInsights
Top