Oproep: Afrikaans-Nederlandse kinders in Suid-Afrika gesoek vir deelname aan Meestersstudie

  • 0

My naam is Monique Rabé en ek is sedert 2019 besig met my Meestersgraad in Algemene Taal- en Literatuurwetenskap aan die Noordwes-universiteit in Potchefstroom.

Foto: verskaf

Ek fokus spesifiek op die wisseling tussen Afrikaans en Nederlands in tweetalige, voorskoolse kinders se spraak. Die wisseling tussen hierdie twee tale is nog nooit vantevore in ’n soortgelyke studie onderneem nie en belowe derhalwe om nuwe, interessante bevindinge op te lewer.

Ten einde hierdie taalverwerwingsondersoek te kan voltooi, is ek op soek na minstens agt tot tien voorskoolse kinders tussen die ouderdomme 3 en 6 wat in Suid-Afrika woonagtig is. Hierdie kinders moet vanaf geboorte volledig tweetalig in Afrikaans en Nederlands grootgemaak word.

Foto: Pixabay.com

Indien daar ouers is wat my kan help, sal daar van u verwag word om:

  • ’n kort vraelys in te vul oor u kind(ers) se taalgebruiksgeskiedenis; en 
  • dagboek te hou oor u kind(ers) se taalgebruik vir ongeveer 2 maande en elke keer ’n optekeninge te maak indien hy/sy beide Afrikaans en Nederlands in ’n spreekbeurt gebruik.

U sal ook, wanneer die studie afgehandel is, toegang hê tot die bevindinge.

Indien u kind aan die bogenoemde kriteria voldoen en u gewillig sal wees om deel te neem, kan ’n e-pos gestuur word na: moniquerabe7@gmail.com. Ek sal u kontak met verdere inligting.

Baie dankie by voorbaat.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top