Monique Rabé

Monique Rabé

Monique Rabé het haar BA-graad in Taal- en Literatuurstudie en haar Honneursgraad in Afrikaans en Nederlands onderskeidelik in 2017 en 2018 verwerf, albei met onderskeiding. Sy is vanaf 2019 ingeskryf vir haar Meestersgraad in Algemene Taal- en Literatuurwetenskap en fokus spesifiek op Afrikaans en Nederlandse taalverwerwing. Die studie is geskoei op welke insigte die relatief onontginde, kognitiewe teorie van Diasistematiese Konstruksiegrammatika (DiaKxG) kan bied met betrekking tot die kodewisseling in die taalgebruik van Afrikaans-Nederlandse, voorskoolse kinders.

  • Foto: verskaf

Een-maal-in-’n-leeftyd-geleentheid: Taalunie Zomercursus Nederlands

Monique Rabé Academisch 2020-02-19

"In Augustus 2019 het ’n groep van 120 internasionale studente van 30 lande bymekaargekom om vir twee weke lank die Taalunie Zomercursus Nederlands (TZN) by die Universiteit Gent in België by te woon. Die oogmerk van hierdie kursus is om aan studente wat Nederlands aan ’n universiteit in die buiteland studeer die geleentheid te bied om hulself te verdiep in die Nederlandse en Vlaamse taal, kultuur en beroep. Dit bied dit ook ’n besondere geleentheid om medestudente van oral oor die wêreld te leer ken, asook netwerke en vriendskappe te bou wat nooit andersins moontlik sou gewees het nie."

Eerste studie van sy soort: kodewisseling onder Afrikaans-Nederlandse voorskoolse kinders

Cliffordene Norton, Monique Rabé Academisch 2020-02-12

"Ek poog ook om die samewerkingsband tussen Afrikaans en Nederlands verder te versterk."

Oproep: Afrikaans-Nederlandse kinders in Suid-Afrika gesoek vir deelname aan Meestersstudie

Monique Rabé Academisch 2020-01-20

Ek is op soek na minstens agt tot tien voorskoolse kinders tussen die ouderdomme 3 en 6 wat in Suid-Afrika woonagtig is, en vanaf geboorte volledig tweetalig in Afrikaans en Nederlands grootgemaak word.

Top