Een-maal-in-’n-leeftyd-geleentheid: Taalunie Zomercursus Nederlands

  • 0

............

“Die tweede week het weer eens gesorg vir ’n propvol program met min rustyd, maar baie leergeleenthede. Die week het begin met ’n kort internskap of ‘bedrijsbezoek’.”

............

Van 4 tot 17 Augustus 2019 het ’n groep van 120 internasionale studente van 30 lande (waaronder lande in Afrika, Suid-Amerika, Wes-Europa en selfs Asië) bymekaargekom om vir twee weke lank die Taalunie Zomercursus Nederlands (TZN) by die Universiteit Gent in België by te woon. Dit was die 64ste opeenvolgende jaar dat hierdie kursus gehou is, en dit word georganiseer deur die Universiteit Gent (UGent) se Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) in samewerking met die Nederlandse Taalunie (NTU).

Die oogmerk van hierdie kursus is om aan studente wat Nederlands aan ’n universiteit in die buiteland studeer die geleentheid te bied om hulself te verdiep in die Nederlandse en Vlaamse taal, kultuur en beroep. Die kursus is daarop gemik om kursusgangers se Nederlandse taalvaardighede te verbeter, sodat hulle beter te kan vaar in hul studies. ’n Verbeterde Nederlandse taalvaardigheid kan ook in die toekoms deure oopmaak vir verdere studie of werksmoontlikhede in die buiteland (veral in België en Nederland).

Laastens bied dit ook ’n besondere geleentheid om medestudente van oral oor die wêreld te leer ken, asook netwerke en vriendskappe te bou wat nooit andersins moontlik sou gewees het nie.

’n Foto van ’n kanaal in Gent (Foto: verskaf)

Op Sondag 4 Augustus 2019 is ons by die Home Uppsala (een van UGent se koshuise) ontvang, waar ons vir die duur van die kursus gebly het. Daarna is die kursus behoorlik afgeskop, sodat ons ons kursusdosente en 119 medekursusgangers kon ontmoet.

............

“Die week het geëindig met ’n kuiertjie aan ’n Belgiese ‘gastgezin’ waar ons die geleentheid gehad het om ’n egte Belgiese maaltyd te eet en eerstehands meer oor die Belgiese kultuur en ‘gezelligheid’ te leer.” 

............

Tydens hierdie geleentheid het ons ook kennis gemaak met Belgische bier, bitterballen, frietjes en natuurlik Belgische wafels. Daarna het ons ook rondleiding deur Gent ontvang om ons te vergewis met die omgewing waar ons vir die volgende twee weke die meeste van ons tyd sou spandeer.

Die TZN-kursusgangers van 2019 word ná ons aankoms toegespreek in die Stadhuis Gent. (Foto: Els Verschuere)

Die studente is tydens die kursus verdeel volgens interesse en studierigting in vier professionele sektore (of “trajecte” in Nederlands), naamlik “media en politiek”, “literatuur en cultuur”, “zakelijk en literair vertalen” en “taalkunde en didactiek”.

Die bekende Kunstecentrum Vooruit in Gent. (Foto: Luigi Acone)

In die “taalkunde en didactiek traject” was die eerste week vol lesings en werkswinkels deur interne sowel as eksterne dosente gewees. Hierdie lesings en werkswinkels het gehandel oor die verskillende dialekte in die taallandskap van Nederland en Vlaandere, ondersoeksvrae en navorsingsmetodes, morfologiese produktiwiteit in Nederlands en verskeie didaktiese metodes vir voornemende dosente in die klaskamer.

Die “taalkunde en didactiek traject” tydens ’n gaslesing deur Maria Mos van Tilburg Universiteit. (Foto: Els Verschuere)

Elke jaar is dit ook die gewoonte om ’n lesing van ’n bekende Vlaamse of Nederlandse digter(es) te ontvang. Tydens hierdie week het ons ’n lesing van Maud Vanhauwaert, die Antwerpse stadsdigteres, gekry. Die volgende dag het ons die Nederlandse regeringshoofstad Den Haag besoek.

Tydens hierdie ekskursie het ons verskeie plekke besoek wat getuig van Den Haag se ryk geskiedenis, soos die Haagse Stadhuis, Binnenhof, Lange Voorhout, Paleis Noordeinde, en natuurlik die bekende Tweede Kamer. Ons is ook aan die einde van die dag onthaal in die Literatuurmuseum, waar ons die geleentheid gehad het om van hul nuutste uitstallings te aanskou.

Den Haag, Nederland (Foto: verskaf)

Die week het geëindig met ’n kuiertjie aan ’n Belgiese “gastgezin” waar ons die geleentheid gehad het om ’n egte Belgiese maaltyd te eet en eerstehands meer oor die Belgiese kultuur en “gezelligheid” te leer. “Dankjewel, Hildegaarde en Lieve!”

............

“Hierdie kursus het my persoonlik gehelp om my Nederlandse spreekvaardighede te verbeter, sodat ek my Meestersstudie (wat ’n sterk Nederlandse komponent het) met selfvertroue kan aanpak en voltooi.”

............

Die tweede week het weer eens gesorg vir ’n propvol program met min rustyd, maar baie leergeleenthede. Die week het begin met ’n kort internskap of “bedrijsbezoek” (soos daar gedurende die Zomercursus daarna verwys is). Die studente is verdeel in 48 groepe wat almal ander besighede of instansies in verskeie dele van België en Nederland besoek het. Die organisasies het verskil afhangend van die “traject” waarin jy as kursusganger verdeel is.

Vier van ons het die Meertens Instituut in die Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam, Nederland besoek. Die Meertens Instituut is ’n navorsingsinstituut wat onder die Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ressorteer en toegespits is op die navors van inheemse, Nederlandse kulture, asook strukturele, dialektiese en sosiolinguistiese variasie in die Nederlandse taal.

Ek (heel regs) en drie medekursusgangers van onderskeidelik Swede, Slowenië en China voor die Meertens Instituut in Amsterdam (Foto: verskaf)

Gedurende hierdie kort internskap kon ons direk sien hoe die navorsers by hierdie instituut interessante verskynsels binne die Nederlandse taal en kultuur ondersoek. Ons kon self ook ons Nederlandse taalvaardighede op die proef stel in ’n outentieke werksomgewing waar daar slegs Nederlands gepraat en ondersoek word. Ons het tydens hierdie besoek gehelp met navorsing vir twee van hulle grootste navorsingsprojekte, genaamd die etymologiebank.nl en die Vertrokken Nederlands­-projek.

Die res van die week het bestaan uit meer lesings, interaktiewe werkswinkels, ’n “microles” (waar ons self klas moes gee aan die groep), asook ’n “gezellige slotavond” by die Augustijnenklooster in Gent. Tydens hierdie geleentheid het al die studente, kursusdosente en verteenwoordigers van die UGent en NTU saamgekom om die eens in ’n leeftyd geleentheid op ’n hoë noot af te sluit.

Ek (tweede van links) en die ander studente wat besoek afgelê het by die Meertens Instituut saam met voormalige projekleier en senior navorser, Nicoline van der Sijs (Foto: verskaf)

Hierdie kursus het my persoonlik gehelp om my Nederlandse spreekvaardighede te verbeter, sodat ek my Meestersstudie (wat ’n sterk Nederlandse komponent het) met selfvertroue kan aanpak en voltooi.

Vanjaar word daar weer so gemaak en vind die 65ste instelling van hierdie kursus plaas. Dit word gehou van 2 tot 15 Augustus 2020. Deelnemers wat vir hierdie kursus kwalifiseer, moet:

  • 18 tot 35 jaar oud wees 
  • ’n geregistreerde hoërskool- of universiteitstudent wees 
  • Nederlands as hoof- of byvak neem 
  • nie in ’n Nederlandse taalgebied woon nie 
  • nie Nederlands as ’n eerste taal hê nie; en 
  • ten minste vlak B1 (drempel) op die Europese Verwysingskader vir Tale behaal vir Nederlands.

Die suksesvolle aansoekers vir hierdie jaar se kursus sal in Maart 2020 in kennis gestel word. Om meer te wete te kom oor die aansoekkriteria en -prosedure, besoek: http://taalunieversum.org/inhoud/cursussen-voor-studenten/taalunie-zomercursus-nederlands.

Alternatiewelik kan ’n e-pos gestuur word aan die TZN-kursusorganiseerder, Els Verschuere: Els.Verschuere@UGent.be.

Lees ook 

LitNet-argief: Vyf Suid-Afrikaners en die Taalunie Zomercursus Nederlands (TZN) 2017

Naskrif uit Nederland: enkele gedagtes neergepen

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top