LitNet-argief: Vyf Suid-Afrikaners en die Taalunie Zomercursus Nederlands (TZN) 2017

  • 0

Twee weke, vyf Suid-Afrikaanse studente, sewe ure se aanlyn voorbereidingsoefeninge, ’n 16-uur-internskap, 17 ure wat aan uitstappies en ’n besoek aan ’n gasheergesin gewy is, 33 ure van intensiewe werkswinkelbywoning en 120 medestudente van 28 lande regoor die wêreld met een gemene faktor: Nederlands. Van 30 Julie tot 12 Augustus het die Taalunie Zomercursus Nederlands (TZN) vir die 62ste keer in Gent, België, plaasgevind. Hierdie somerkursus word jaarliks deur die Nederlandse Taalunie en die Universitair Centrum voor Taalonderwijs aan die Universiteit Gent aangebied. Die doel van die kursus is om niemoedertaalsprekende Neerlandistiekstudente buite die Nederlandse taalgebied die geleentheid te bied om in ’n Nederlandstalige konteks hulle kommunikatiewe Nederlandse taalvaardighede te verbeter en om met die Nederlandse en Vlaamse samelewing kennis te maak.

Die kursus berus op drie bene: taal, kultuur en beroep. Die doel van die kursus is daarom nie net om studente se Nederlandse taalkennis te verbreed en te verdiep of om die studente aan die Nederlandse en Vlaamse kultuur bloot te stel nie, maar ook om die vraag te beantwoord oor watter beroepsmoontlikhede Nederlandse taalkennis en taalbeheersing bied. Elkeen van die deelnemers het daarom ’n twee dae lange internskap, “stage lopen”, aan ’n Nederlandse of Vlaamse instelling aan die einde van die tweede week van die somerkursus gevolg. Die internskappe word in groepe van twee tot vier studente per instelling gevolg. Na die internskap word hierdie ervaring in ’n plakkaat verwerk wat tydens die laaste aand van die kursus ten toon gestel word. Die laaste aand van die kursus dien as ’n netwerkgeleentheid waar lede van die Nederlandse en Vlaamse publiek, sowel as die instellings waar die internskappe gevolg is, na die plakkaattentoonstelling kom kyk en pryse aan die mees aanskoulike plakkate toeken.

Ter voorbereiding van die internskap woon die studente werkswinkels in verskillende professionele sektore by, naamlik media en politiek, literatuur en kultuur, saaklike en literêre vertaling en taalkunde en didaktiek. Die werkswinkels word aangevul deur uitstappies in die eerste week van die kursus na onder andere die Literatuurmuseum in Den Haag, ’n besoek aan die Europese Parlement en ’n begeleidingstoer deur die Museum voor Schone Kunsten in Gent en die Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Hierbenewens besoek gassprekers ook die werkswinkels en volg alle kursusdeelnemers ’n aktiewe werkswinkel oor interkulturele kommunikasie omdat die deelnemers juis van so ’n diverse agtergrond kom.

Vanjaar het vyf Suid-Afrikaanse studente die TZN in Gent bygewoon: SZ Minnaar en Giselle Botha van die Universiteit Stellenbosch, Yolanda Botha van die Universiteit Pretoria en Janet du Toit en Anja van der Merwe van die Universiteit van die Vrystaat. Hierdie studente is eers aan ’n keuringsproses onderwerp voordat hulle gekies is om die TZN 2017 by te woon. Hulle moes ook ’n aantal voorbereidingsoefeninge aanlyn voltooi wat taaloefeninge, die skryf van ’n resensie en die maak van ’n CV-video ingesluit het.

Van links: Janet du Toit, Anja van der Merwe, SZ Minnaar, Yolanda Botha en Giselle Botha

Tydens die kursus volg SZ ’n internskap aan die Cinema Bioscoop in Rotterdam, waar hy in ’n groep van vier drie vertonings van Nederlandse kortfilms organiseer en bemark. Yolanda volg haar internskap by die Instituut voor de Nederlandse Taal, waar sy bekendgestel word aan die geskiedenis van woordeboeke en hoe woordeboekinskrywings vir gedrukte sowel as aanlyn woordeboeke gemaak word. Janet besoek die Stedelijk Museum Aalst in Aalst, waar sy haar verdiep in die werk van die Vlaamse skrywer Louis Paul Boon. Anja was deel van die “jobstudenten” by die Kunstenfestival Watou, waar sy besoekers aan die fees rondgelei het en meer vertel het oor die kuns wat by die fees uitgestal is, en sy was ook verantwoordelik vir die bemanning van die feeswinkel en toegangbeheer tot die fees. Giselle volg ’n internskap by die Poëziecentrum in Gent, waar sy vir die multimediaplatform Paukeslag ondersoek instel na die aanwesigheid van die digter-sanger Gert Vlok Nel in die Lae Lande. Vir al vyf was die TZN ’n onvergeetlike ervaring en die internskappe ’n belangrike komponent van die somerkursus om hulleself in ’n Nederlandstalige professionele omgewing te laat geld.

Saam met die jaarlikse Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) Winterschool is die TZN een van die min geleenthede wat Suid-Afrikaanse Neerlandistiekstudente kry om nie net met moedertaalsprekers van Nederlanders nie, maar ook met studente van ander universiteite wat die Neerlandistiek bestudeer, in aanraking te kom. SZ, Anja, Yolanda, Janet en Giselle wil daarom die Taalunie, die Universitair Centrum voor Taalonderwijs, die kursusleier Els Verschuere en die onderskeie dosente van die TZN 2017 wat die somerkursus moontlik gemaak het, hartlik bedank dat hulle hierdie geleentheid kon meemaak en ook die Suid-Afrikaanse band met die Lae Lande kon help versterk. Dankie ook aan al die ander rolspelers wat betrokke was by die borg en organisering van die TZN 2017.

Hier onder deel die Suid-Afrikaanse deelnemers aan die TZN 2017 graag hulle indrukke en foto’s van hulle TZN 2017-ervaring.

SZ Minnaar, Universiteit Stellenbosch

Gent is ’n beeldskone stad en dit was ’n groot voorreg om die kursus aan die Universiteit Gent te kon volg. Die belangrikste was om my gesproke Nederlands te verbeter, want ek wil Nederlands so vlot moontlik kan praat en nie ’n tipe Nederkaans nie. Maar naas Nederlands praat, was dit ook geweldig lekker om Neerlandistiekstudente van regoor die wêreld te ontmoet, nuwe dinge te leer en saam die Vlaamse en Nederlandse kulture te beleef. Ek was ook aangenaam verras om te sien waar Neerlandistiek (en in sommige gevalle met Afrikaans as onderdeel) bestudeer word: van Suid-Korea tot Argentinië tot Letland; noem maar op.

Anja van der Merwe, Universiteit van die Vrystaat

Die 62ste Taalunie Zomercursus Nederlands taal, cultuur en beroep was ’n ervaring wat sterk aan enige student aangeraai kan word. Twee mooi en boeiende weke in die stad van Gent, waar drie van die belangrikste komponente van jou hedendaagse bestaan bymekaar gebring word: taal, kultuur en beroep. Taal en kultuur vorm egter deel van jou identiteit en hoe jy jouself as mens kan uitstraal. Die Zomercursus bied die geleentheid om jou stukkie identiteit met 120 ander studente van regoor die wêreld te kan deel, kennisse op te bou of selfs nuwe vriendskappe te vorm. ‘n Besonderse ervaring van twee weke wat deel van jou lewensreis vorm – waar jy besef hoedat mense van regoor die wêreld tog iets gemeen kan hê – taal! Die besondersheid van hierdie multikulturele kursus is hoe elke student die geleentheid gekry het om sy of haar rol as Nederlandse ambassadeur te kon versterk en ook sy of haar kennis te kon verbreed en verdiep in terme van die Nederlandse taal, literatuur en kultuur. Die kursus vorm ’n netwerk van Nederlandse ambassadeurs wat ook jou professionele netwerk as geleerde versterk. ’n Merkwaardige geleentheid wat ek aan enigiemand aanbeveel.

Yolanda Botha, Universiteit Pretoria

Die Nederlandse Somerskool in Gent was vir my een die beste ervarings en geleenthede. Ek het baie geleer van my traject Taal en Didactiek, omdat ek net tale by die Universiteit van Pretoria studeer en nie didaktiek as deel van my kursus doen nie. Ons het soveel geleer van die kultuur en die mense. Twee van die hoogtepunte vir my was die besoek aan die gastgezinnen en die dag wat ons in Den Haag spandeer het. Ek sal graag weer eendag die kursus wil bywoon.

Janet du Toit, Universiteit van die Vrystaat

Die Zomercursus was ’n ongelooflike ervaring vir enige Nederlands-as-vreemde-taal-student. Jy leer nie net die Vlaamse taal en kultuur ken nie, maar ook ander studente van regoor die wêreld se kulture. Dit was besonders om die taal in die praktyk toe te pas en om met moedertaalsprekers te kan omgaan. Die kursus verryk jou lewe en verbreed jou kennis oor Vlaandere en Nederland. Ek sal hierdie kursus vir enigiemand aanbeveel wat ’n passie het vir die Nederlandse taal.

Giselle Botha, Universiteit Stellenbosch

Die TZN 2017 bestaan vir my uit ’n reeks hoogtepunte. Een daarvan was vir seker die besoek aan ’n Vlaamse gastgezin waar Vlaamse gasvryheid eerstehands ervaar kon word. Dit was ook wonderlik om vir twee dae “stage” te loop by die Poëziecentrum in Gent waar my Nederlandse skryfvaardighede op die proef gestel is. Die konfrontasie met ’n uitbeelding van ’n vlugtelingskamp in die SMAK is ook nie iets wat ek gou sal vergeet nie. Die mees betekenisvolle deel van die TZN 2017 is om nou aan ’n internasionale netwerk van Neerlandistiekstudente te behoort wat danksy die sosiale media maklik kontak kan behou en ’n liefde vir Nederlands daagliks met mekaar kan deel!

120 studente van 28 verskillende lande

Die Suid-Afrikaners op café met studente uit Duitsland, Pole en België

SZ en sy mede-“stage”-lopers aan die werk by die Cinema Bioscoop in Rotterdam

Giselle en haar gasgesin in ligte luim

Janet en haar mede-“stage”-loper, Weronika Depka Prodzinska van Pole, by hulle plakkaat van die Stedelijk Museum Aalst tydens die slotaand

Giselle en haar Poolse kollega, Michał Hynas, by hul plakkaat van die Poëziecentrum wat ’n prys gewen het

Eet smaaklijk! Anja, Janet en Yolanda geniet regte Belgiese wafels

Die Blandijn waar die werkswinkels aangebied is

Vanjaar is dit die Universiteit Gent se 200ste bestaansjaar

Die Dulle Griet is ’n kroeg waar 500 verskillende Belgiese biere beproef kan word.

Een van die talle mooi Gentse tonele

Weer op café!

Gentse neuzen is ’n eg Gentse lekkerny

Lees ook

Meestergraadstudies in Londen: ’n onderhoud met Marina Pienaar

Leuven-studie-uitruil: ’n onderhoud met Sandri Smit

Meestersgraadstudies in Frankryk: ’n onderhoud met Janet Vermaak

Jongerenprojek Netwerk 2019

Verslag Jongerenproject 2018

’n Skool van ’n voorstad van Kaapstad verken Nederland

Bezoek uit Bellville

België-studie-uitruil en die Jongerenprojek: ’n onderhoud met Aletta Simpson

Den Haag-studie-uitruil: ’n onderhoud met Tenita Kidelo

Duitsland-studie-uitruil: ’n onderhoud met Giselle Botha     

Leiden-studie-uitruil: ’n onderhoud met Carmi Britz

Kuils River law student heading to the Netherlands on prestigious Mandela Scholarship

Groningen-studie-uitruil: ’n onderhoud met Shawna-Leze Meiring

Leiden-studie-uitruil: onderhoud met Marlies Haupt

African ties to the "hermit kingdom": an interview with Leiden University PhD student, Tycho van der Hoog

"The gift of the Nile is shared by 11 countries with various ethnicities, cultures and needs" – an interview with Leiden University PhD student, Abeer Abazeed

"Especially poor women with diabetes suffer in South-Africa": An interview with Chipo Mutyambizi, PhD student

Buro: LE
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top