Oproep: Perspektiewe op Breytenbach

  • 0

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 word ’n digitale publikasie voorberei waarin die aandag uitgaan na afsonderlike gedigte in sy omvangryke oeuvre.

Die idee is dat gedigte uit hulle bundelkonteks gehaal word en aan ’n teksgerigte lesing onderwerp word. Hierdie versameling van tekste waarin enkelgedigte geïnterpreteer word, kan naas stiplees- of close reading-oefeninge byvoorbeeld ook tematiese, poëtikale of politiek-ideologiese interpretasies van enkelgedigte bevat.

Die interpretasies moet ongeveer 1000 woorde (uitgesonderd dié van die gedig wat bespreek word) beslaan. Die plan is dat die publikasie nie net multidissiplinêr nie, maar ook transnasionaal ingevul sal word.

Lesers en vertalers van Breytenbach se poësie, in Suid-Afrika en Europa, word dus uitgenooi om te fokus op ’n spesifieke gedig wat hulleself gekies het vir interpretasie.

Die tekste word in die week van die Breytenbach se tagtigste verjaardag op LitNet gepubliseer, moontlik later gebundel en ook in harde kopie gepubliseer.

Tydens die Tuin van Digters (Breytenbachsentrum, 13–14 September 2019) en later tydens die colloquium van die Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika) (Universiteit Gent, 17–18 Oktober 2019) word die projek in die teenwoordigheid van die digter bekendgestel.

Voorstelle van ongeveer 100 woorde met vermelding van die gedig (en die titel van die bundel waarin dit oorspronklik verskyn het) wat geïnterpreteer gaan word, kan tot 10 Augustus aan Louise Viljoen (lv@sun.ac.za) en Yves T’Sjoen (Yves.TSjoen@UGent.be) gestuur word.

Die finale kopie word op die laaste op 5 September verwag.

Publikasie word beplan vir die week van 9 tot 16 September.

............

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 september 2019 wordt een digitaal dossier voorbereid met aandacht voor afzonderlijke gedichten in het omvangrijke oeuvre.

Gedichten worden uit de bundelcompositie gehaald en aan een tekstgerichte lectuur onderworpen. De verzameling met beschouwende teksten kan naast close-reading bijvoorbeeld thematische, poëticale of politiek-ideologische interpretaties bevatten.

In kort bestek (1000 woorden), exclusief het gedicht dat aan de interpretatieve beschouwing voorafgaat, wordt een particuliere lezing van een gedicht gepresenteerd. Het dossier is niet alleen multidisciplinair maar ook transnationaal opgevat.

Lezers en vertalers van Breytenbachs poëzie, in Zuid-Afrika en Europa, worden uitgenodigd zich te buigen over een zelf te kiezen gedicht.

De teksten worden in de week van de tachtigste verjaardag op LitNet gepubliceerd, later eventueel gebundeld en in print uitgegeven.

Tijdens Tuin van Digters (Breytenbachsentrum, 13–14 september 2019) en later tijdens het colloquium van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent, 17–18 oktober 2019) wordt in aanwezigheid van de schrijver het project voorgesteld.

Voorstellen van circa 100 woorden met vermelding van het gedicht (en titel van de oorspronkelijke bundel) kunnen tot 10 augustus worden verstuurd naar Louise Viljoen (lv@sun.ac.za) en Yves T’Sjoen (Yves.TSjoen@UGent.be).

De kopij wordt verwacht tegen ten laatste op 5 september.

Publicatie is gepland in de week van 9 tot 16 september.

Buro: NM
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top