Persbericht: Alfred Schaffer van harte welkom aan de UGent

  • 0

 

 

Graag melden wij jullie dat de opleiding Nederlandse letterkunde van de Gentse universiteit komend tweede semester een echte primeur heeft en dit dankzij een fellowship van het Gents Afrika Platform en de financiële steun van de Afdeling Internationalisering en de vakgroep Letterkunde (afdeling Nederlands) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent).

Naar aanleiding van het semester-sabbatsverlof van Yves T'Sjoen stelt de faculteit namelijk twee gastdocenten aan.

Naast de neerlandica Dr. Martina Vitackova, bestuurslid van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, is een in binnen- en buitenland gerenommeerd Nederlands dichter en letterkundig academicus de andere onderwijsvervanger. Alfred Schaffer, verbonden aan het departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit Stellenbosch en gepromoveerd op een studie over Breyten Breytenbach, doceert komend semester de poëzievakken aan de UGent.

Hij ontving in 2021 voor de bundel Waar was ik. Strafregels (De Bezige Bij, Amsterdam, 2020) de Herman de Coninckprijs en de prestigieuze P.C. Hooftprijs voor poëzie. Naast de overzichtscursus Poëziegeschiedenis van de Lage Landen 1800-2000 (Bachelor 2) verzorgt hij het mastervak over naoorlogse tendensen in de Nederlandstalige poëzie, met specifieke aandacht voor identiteit en veelkleurigheid in de dichtkunst van het Nederlandse taalgebied.

Op uitnodiging van het Poëziecentrum voeren Yves T'Sjoen en Alfred Schaffer ook een tweespraak, naar aanleiding van een gedicht van Alfred Schaffer in de verzamelbundel , zo heb ik u lief. alle gedichten tot nu toe (De Bezige Bij, Amsterdam, 2021), voor de podcastreeks Beeldspraak. Eerder verscheen al een gesprek met de eerste Gentse internationale gastauteur Antjie Krog.

Met een beurs van het GAP verricht Alfred Schaffer tot slot ook onderzoek aan de UGent. Hij focust op het komische en burleske in de Afrikaanse literatuur. Daarnaast werkt hij aan een lijvige anthologie met zwarte Afrikaans- en Nederlandstalige stemmen in de poëzie van Zuid-Afrika, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Lage Landen.

We heten Alfred van harte welkom aan de UGent.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top