Persbericht: Brede stroom inzendingen Poëziefestival Gelselaar

  • 0

Niet alleen uit allerlei plaatsen in Nederland, maar ook uit België, Duitsland en Zuid-Afrika zijn al inzendingen binnengekomen voor de dichtwedstrijden van het Poëziefestival Gelselaar, dat op zaterdag 8 oktober wordt gehouden. Het thema dit jaar is “mijn taal”. Gedichten kunnen tot 1 augustus worden ingezonden. Informatie over opzet en spelregels en over het festival staat op de site www.stichtingportfolio.nl.

De uitbreiding van deelname sluit aan bij een bredere opzet van dit Achterhoekse poëziefestijn. In voorgaande jaren trok de Nederlandstalige editie naast Nederlandse dichters deelnemers uit België. Nedersaksische inzendingen kwamen in 2021 ook binnen vanuit Duitsland. Dit jaar worden voor het eerst ook streektaalinzendingen uit andere delen van Nederland en Vlaanderen verwelkomd en in het Fries en het Afrikaans.

Penning voor de winnaars

De organisatie heeft als passende prijs voor de winnaars van de verschillende categorieën gekozen voor een penning. Deze zal worden vervaardigd door beeldhouwer Anton ter Braak, die ook de penning maakte voor de Willem Sluiter Prijs. Alle genomineerden voor de verschillende categorieën ontvangen een oorkonde met hun gedicht.

Nieuwe juryleden

Inmiddels zijn ook twee jurygroepen gevormd. Eén voor het Nederlands en één voor beoordeling van streektaalinzendingen. Afhankelijk van het aantal inzendingen worden desgewenst voor bepaalde categorieën andere deskundigen ingeschakeld.

De jury voor Nederlandstalige gedichten bestaat uit: Otteline van Panthaleon van Eck (in de periode 2019-2020 een van de twee stadsdichters van Zutphen), kunsthistoricus Jaap Nijstad en dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst.

De streektaaljury bestaat dit jaar uit: Diana Abbink-te Brummelstroete (is projectleider identiteit bij Erfgoedcentrum-Achterhoek en Liemers en voorzitter Dialectkring Achterhook en Liemers en was voorzitter van de jury bij de Willem Sluiter Prijs), Goaitsen van der Vliet (taalconservator, uitgever, tekstverzorger uit Enschede en van Friese afkomst, die zich bezig houdt met Twents als schrijf- en cultuurtaal) en de Twentse platschriever Gerrit Klaassen.

Gedicht bij oude waterput

De in april onthulde haiku bij de eeuwenoude Bentheimer waterput (1579) voor boerderij Winkels is één van de vruchten van het Gelselaarse poëziefestijn.

Bij de eeuwenoude waterput van Bentheimer zandsteen voor boerderij Winkels in Gelselaar prijkt sinds kort een fraai bord met een haiku van Hendrik-Jan de Wit uit Almere. Hij verwierf hiermee twee jaar geleden bij de poëziewedstrijden in dit dorp een nominatie. “Bron” was toen het thema. Projectgroepcoördinator Arend Heideman mocht het bord met de toepasselijke dichtregels onthullen bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Bie Winkels. Hier ontstond het Poëziefestival Gelselaar, dat begin jaar, in verband met de grote vlucht die het nam, verhuisde naar de Stichting Portfolio.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top