Persbericht: Een nieuwe editie van het congres Achter de verhalen

  • 0

“Als je het niet kunt tekenen, begrijp je het niet goed genoeg,” zou Albert Einstein eens hebben opgemerkt. De recent in TNTL heropende discussie over de schematisering van de literaire infrastructuur in het Nederlandse taalgebied laat zien dat er aangaande de productie, distributie en receptie van literatuur nog veel te onderzoeken valt. Daarom organiseert de expertisegroep Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen op 30 oktober, 31 oktober en 1 november 2024 een nieuwe editie van het congres Achter de verhalen. Als keynotesprekers verwelkomen we Gaston Franssen (Universiteit van Amsterdam), Alexa Stoicescu (Universiteit van Boekarest) en Inge van de Ven (Universiteit Tilburg).

Thema’s

De centrale vraag tijdens het congres luidt: Hoe kunnen we de (al dan niet contemporaine) literaire infrastructuur in het Nederlandse taalgebied, zo’n twee decennia na publicatie van De productie van literatuur (2006) van Dorleijn en Van Rees, begrijpen en analyseren in het licht van nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en de literatuurwetenschap? We verwelkomen in het bijzonder bijdragen die:

  • Het schema van de literaire infrastructuur, zoals geconceptualiseerd door Dorleijn & Van Rees (2006), taxeren op bruikbaarheid anno 2024;
  • Een positie innemen in de recente vakdiscussie die door Bax et al. (2022), Franssen (2023) en Joosten (2023) is geopend;
  • Nieuw onderzoek rapporteren naar een of meerdere klassieke instituties in het literaire veld (1800-heden), inclusief een reflectie op de implicaties van dat onderzoek voor de bevindingen uit De productie van literatuur;
  • Onderzoek rapporteren naar instituties of infrastructurele verschijnselen in het literaire veld die in De productie van literatuur niet aan de orde zijn gekomen of konden komen;
  • Theoretische en/of methodologische overwegingen over infrastructureel onderzoek vooropstellen.
  • Institutionele c.q. infrastructurele aspecten incorporeren in analyses van primaire literaire teksten in het Nederlandse taalgebied;
  • Reflecteren op het literatuuronderwijs en/of de literatuurdidactiek als onderdeel van de studie van de moderne Nederlandstalige letterkunde

De organisatie verwelkomt nadrukkelijk onderzoek over het Vlaamse literaire veld, transnationaal georiënteerd onderzoek en onderwerpen gerelateerd aan (post)koloniale Nederlandstalige letterkunde. Vanzelfsprekend zijn, de geest van Achter de Verhalen indachtig, ook bijdragen welkom die een wat lossere band met het congresthema hebben, maar wel een vernieuwende invalshoek op de moderne Nederlandstalige letterkunde vooropstellen. 

Call for papers

De organisatie verwelkomt abstracts voor individuele onderzoekspresentaties (20 minuten), panelsessies (90 minuten, minimaal 3 sprekers) en rondetafelsessies (90 minuten). Abstracts (maximaal 300 woorden voor een individuele onderzoekspresentatie of ronde tafel en maximaal 600 woorden voor een panel) dienen uiterlijk 1 april 2024 te worden ingestuurd via achterdeverhalen@ru.nl. Het congresprogramma zal vervolgens in mei 2024 bekend worden gemaakt.

Meer informatie hier.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top