Persbericht: Flink meer leden online Bibliotheek in 2023

  • 0

Infographic: Tien jaar digitaal boeken lenen

Aantal leden groeide in 10-jarig bestaan

Van 80 duizend naar ruim 608 duizend

Het aantal mensen dat lid wordt van de online Bibliotheek blijft stijgen. Waar de online Bibliotheek in 2022 ruim 524 duizend leden telde, waren dat er in 2023 ruim 608 duizend. Een stijging van 16%. Zowel het aantal leden als het aantal uitleningen groeit. In totaal werden er in 2023 bijna 5,5 miljoen e-books en een kleine 2,3 miljoen luisterboeken geleend. In 2022 waren dat respectievelijk 5,3 en 2,1 miljoen.

Dit blijkt uit voorlopige gebruikscijfers van de online Bibliotheek, het digitale leenplatform van de KB nationale bibliotheek, gedurende 2023. Afgelopen zondag was het 10 jaar geleden dat het eerste digitale bibliotheekboek in Nederland werd uitgeleend. De leenservice werd opgericht om digitaal lezen en luisteren overal en altijd mogelijk te maken en is sinds de start in 2014 elk jaar gegroeid: van 80 duizend leden in 2014 naar ruim 608 duizend in 2023. Vooral het grote aantal jeugdleden die de online Bibliotheek vorig jaar mocht verwelkomen springt eruit: 46% van de 115 duizend nieuwe leden waren 18 jaar of jonger. Op het bereiken van deze doelgroep waren in het netwerk van openbare bibliotheken dan ook veel acties gericht, zoals de campagne Vakantielezen.

Zowel groei in geleende e-books als luisterboeken

Digitaal biebboeken lenen bleek al gauw populair. Waar in 2014 ruim 810 duizend e-books werden uitgeleend, waren dit er vorig jaar een kleine 5,5 miljoen. Welke 100 titels het meest werden uitgeleend in 2023, maakte de stichting CPNB vandaag bekend. Sinds 2020 komt het aantal geleende e-books ieder jaar boven de 5 miljoen uit. In de periode 2017-2019 schommelde dat aantal tussen de 3 en 4 miljoen. Ook luisterboeken worden de laatste jaren meer geleend. Afgelopen jaar werden er bijna 2,3 miljoen luisterboeken gedownload. Ongeveer 34% van het aantal geleende luisterboeken bestaat uit jeugdtitels. 

Ook het aanbod in de online Bibliotheek is met de jaren flink gegroeid. Waar de collectie in 2014 bestond uit 5 duizend leenbare e-books, bestaat de online Bibliotheek inmiddels uit 41 duizend e-books, 12,5 duizend luisterboeken en 25 digitale tijdschriften. Om lezen zoveel mogelijk te blijven stimuleren, zijn de afgelopen jaren verschillende campagnes en apps geïnitieerd. Zo werd vorig jaar nog de LEES-app gelanceerd, waarmee vmbo-leerlingen en mbo-studenten zonder bibliotheeklidmaatschap gratis 120 e-books en luisterboeken mogen lenen. Via deze app zijn inmiddels zo'n 40 duizend titels geleend. Jongeren hoeven zich overigens niet tot het aanbod in de LEES-app te beperken; zij zijn tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek, en dus ook van de online Bibliotheek.

Ledengroei online Bibliotheek 2014-2023

Het aantal geleende e-books tussen 2014 en 2023

Het aantal geleende luisterboeken van 2015 tot 2023

De voorlopige resultaten van de online Bibliotheek in 2023, die in dit persbericht zijn opgenomen, zijn afkomstig uit de Datawarehouse-rapportage van de KB. Jaarlijks brengt de KB i.s.m. het CBS bibliotheekstatistieken uit waarin ook de gegevens van de openbare bibliotheken en de fysieke boeken worden opgenomen. Deze statistieken komen naar verwachting medio september uit.

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB verzamelt, bewaart en onderzoekt. Samen met onze erfgoedpartners, de openbare bibliotheken en wetenschappelijke instellingen bieden we iedereen de mogelijkheid om te lezen, leren en zich te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland: www.kb.nl.

Lees ook:

Persbericht: Digitaal boeken lenen bestaat 10 jaar

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top