Persbericht: Open de Archieven! ‒ Op zoek naar nieuwe perspectieven op de collecties van het Zuid-Afrikahuis

  • 0
Op zoek naar nieuwe perspectieven op de collecties van het Zuid-Afrikahuis

Datum: 25 mei
Inloop: 09:30 uur
Tijd: 10:00 - 18:00 uur (NL-tijd)
Locatie: Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam, Singel 425 te Amsterdam of YouTube
Voertaal: 1) Nederlands, 2) Engels en 3) Afrikaans
Aanmelden (€20.00): https://www.zuidafrikahuis.nl/winkelmand/

Het ochtendprogramma – van 10.00 tot 13.00 uur – bestaat uit een keynote-lezing en een paneldiscussie, voorafgegaan door korte presentaties van de panelleden, waarin de volgende vraag centraal staat: hoe gaan we, hoe gaat een onderzoeker, om met een ‘koloniaal instituut’ als het Zuid-Afrikahuis dat een transnationale koloniale geschiedenis kent en een koloniaal archief en een koloniale collectie herbergt? Welke spanningsvelden spelen hierbij een rol en hoe gaan we daarmee om? Wat doet het procesmatig en zelfs emotioneel met een gebruiker of onderzoeker als die gebruikmaakt van en/of reflecteert op koloniale archieven en collecties? Welke zijn de uitdagingen, de hindernissen en de grenzen bij het ‘dekoloniseren’ van dergelijke collecties?

In het middagprogramma – van 14.00 tot 17.00 uur – staat de meer praktische vraag centraal: hoe kunnen we als cultureel en ‘koloniaal’ instituut ervoor zorgdragen om koloniale archieven en collecties toekomstbestendig te maken? Met andere woorden, welke concrete stappen dienen er gezet te worden om als cultureel instituut het proces van dekoloniseren, insluiten en diversifiëren in gang te brengen? Hoe waarborgen we dat de collecties op een andere, nieuwe wijze ontsloten en toegankelijk gemaakt worden? Het middagpanel buigt zich, voorafgegaan door korte presentaties, over deze en aanverwante kwesties, waarna de middagsessie wordt afgesloten met een reflectie op hoe deze vragen voor het Zuid-Afrikahuis zouden kunnen worden beantwoord en wat daarvoor nodig is.

Ochtendprogramma

9.30: inloop / koffie en thee
10.00: Welkom en opening
10.05: Introductie
10.15-10.55: Keynote lezing Saul Dubow (Cambridge University)

11.00-13.00: Paneldiscussie 1

Stiltes in de archieven: hoe onderzoek te doen in het koloniale archief / Absent presences: how to research the colonial archive
  • Barbara Henkes (publicist en historicus)
  • Carine Zaayman (kunstenaar, curator, kenner van koloniale archieven; verbonden aan het Nationaal Museum van Wereldculturen)
  • Suze Zijlstra (zelfstandig onderzoeker koloniale en maritieme geschiedenis)
  • Moderator Harry Wels (Afrika Studiecentrum Leiden en Vrije Universiteit)

13.00-14.00: pauze en lunch

Middagprogramma

14.00-16.00: Paneldiscussie 2

Zorgvuldigheid en (re)presentatie: omgaan met koloniale collecties / Caretakers and curators: engaging with colonial collections
  • Charl Landvreugd (directeur Stedelijk Museum Amsterdam)
  • Mirjam Hoijtink) (hoofd collectie en onderzoek Nationaal Museum van Wereldculturen)
  • Jeltsje Stobbe (archivist met thema dekolonisatie)
  • Moderator Jan-Bart Gewald (Afrika Studiecentrum Leiden)

16.00-16.15: optreden Babs Gons
16.15-17.00: afsluitende lezing Pieter du Plessis (sociaal wetenschapper/filosoof universiteit Maastricht)
17.00-18.00: borrel na

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top