Persbericht: Poëziefestival Gelselaar ontwikkelt zich sterk

  • 0

Leden van de projectgroep Poëziefestival Gelselaar met het bestuur van de gastvrije Stichting Portfolio. Van links naar rechts Jacobus Trijsburg, Gerrit Klaassen, Sander Grootendorst, Arend Heideman, Jaap Nijstad en Jopie Beumkes.

Bij thema 'mijn taal' poëziewedstrijden ook kans andere dialectdichters, Fries en Afrikaans

Poëzie neemt in het Achterhoekse dorp Gelselaar een hoge vlucht. Het grensoverschrijdende poëziefestival hier werd in korte tijd populair. Het groeide zo snel, dat de organisatie hierop al is aangepast. Passend onderdak is gevonden bij de Stichting Portfolio. Ook het unieke vertaalproject in boekvorm van Radbouds gedicht over de zwaluw is hier ondergebracht.

Sterk verbreed is ondertussen het werkgebied voor de poëziewedstrijden bij dit festival. De Nederlandstalige editie trok naast Nederlandse dichters deelnemers uit België. Nedersaksische inzendingen kwamen in 2021 ook binnen uit Duitsland.

Voor de poëziewedstrijden dit jaar is als thema gekozen 'mijn taal'. Veel meer dichters krijgen hierbij een kans. Zo worden nu ook inzendingen in het dialect uit andere delen van Nederland en Vlaanderen toegelaten, in het Fries en (parallel aan de vogeltrek) het Afrikaans. Wie deel wil nemen moet uiterlijk 1 augustus een gedicht inzenden. Alle informatie over de opzet en spelregels en over het festival staat op de site www.stichtingportfolio.nl. De tweede zaterdag in oktober (8 oktober in 2022) is gekozen als vaste datum voor het afsluitende feest. De winnaars ontvangen een passende prijs.

Vrucht van oude appelboom

Het poëziefestival is de vrucht van een oude appelboom, bij de monumentale boerderij Winkels aan de Dorpsstraat in Gelselaar. De culturele Stichting Bie Winkels organiseerde, geïnspireerd door de vruchtboom, in 2019 voor de eerste keer een Appeldag. Poëzieliefhebbers op hun beurt bracht het op het idee voor een feest hierbij dat direct uitgroeide tot een hoogtepunt van de Appeldag.

Met achtereenvolgens de thema's appel, bron en zwaluw (waar een groot vertaalproject aan is gekoppeld) voor poëziewedstrijden ontgroeide het project de organiserende stichting. Vanwege het succes is echter verder uitbouwen aantrekkelijk (hiervoor is ook financiële steun ontvangen van de Stichting Fonds 1819). In goed overleg werd daarom besloten te verhuizen naar de tijdelijk slapende Stichting Portfolio, die in het verleden vergelijkbare activiteiten ondernam op poëziegebied. Als een projectgroep werd de uit vier personen bestaande vrijwilligersorganisatie voor het poëziefestijn (Sander Grootendorst, Arend Heideman, Gerrit Klaassen en Jaap Nijstad) opgenomen bij de stichting. Net als de projectgroep De Hirundine (waar ook Willem Tjebbe Oostenbrink en Sebastiaan Roes lid van zijn), die druk bezig is met Radbouds meer dan duizend jaar oude gedicht over de zwaluw.

Eigen website festival en vertaalproject

Het kleinschalig begonnen Gelselaarse poëziefestival werkt met beperkte middelen. Hoewel ook via YouTube-filmpjes en een livestream wereldwijd aandacht werd gevestigd op de activiteiten, beschikten de organisatoren niet over een eigen website. Zij maakten gebruik van een gratis blog voor de Appeldag. De Stichting Portfolio maakte op haar site direct ruimte voor de poëzieprojecten en gaf die eveneens een eigen gezicht met het ontwerpen van logo's.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top