Persvrystelling: Belê só in akademiese oorbruggingsjaar ná skool

  • 0
AEL bied ‟alternatiewe roete tot universiteit

Vir diegene wat universiteit toe wil gaan maar nie aan die toelatingsvereistes voldoen nie bied ’n akademiese oorbruggingsjaar by ’n unieke Noord-Kaapse tersiêre instelling dalk ’n keuse.

Vir Jeandré Voges (20) van Philadelphia naby Durbanville was sy matriekuitslae ’n groot teleurstelling.

Hy wou ná skool bewaringsekologie by Maties gaan studeer. Sy punte was egter nie goed genoeg om vir toelating tot die graadkursus te kwalifiseer nie. Die universiteit het hom weggewys, want sy wiskundepunt was 52%, terwyl die toelatingsvereiste hiervoor 60% is.

Voges was “taamlik moedeloos” hieroor. “Dit het gevoel of die studiedeur in my gesig toeklap,” het hy gesê.

Hy het op ’n akademiese oorbruggingsjaar besluit. “Ek was bereid om die langer akademiese pad te volg om my studiedroom te verwesenlik.”

Voges het hom ingeskryf by die Academy for Environmental Leadership SA (AEL). Dié instelling, geleë langs die Oranjerivier naby Upington, bied ’n hoër sertifikaat (NKR Vlak 5) in bewaringsekologie aan.

Die AEL het ’n unieke akademiese aanbod volgens Leopoldt van Huyssteen, hoof van die akademie en ’n direkteur. Hy was voorheen die dekaan van die Fakulteit AgriWetenskappe asook die uitvoerende bedryfshoof en waarnemende rektor van die Universiteit Stellenbosch (US).

AEL-buitelugleer met Leopoldt van Huyssteen oor grondkunde en landbou

Met dié kwalifikasie kan studente óf die arbeidsmark betree (as omgewingsassessore of in omgewingsverwante betrekkings in byvoorbeeld die landbousektor) óf verdere studies onderneem.

“Dit is ’n volwaardige kwalifikasie op grond waarvan studente ná slegs een studiejaar aangestel kan word,” het Van Huyssteen gesê.

Daar is jaarliks ’n groot aantal matrieks wat net-net nie aan die toelatingsvereistes voldoen nie en dan deur universiteite weggewys word, het Van Huyssteen gesê. Dié matrieks kan baat deur die AEL se akademiese program te benut as ’n alternatiewe roete tot tersiêre studie.

“Terselfdertyd is daar talle matrieks wat onseker oor hul studierigting is of wat meer tyd nodig het om hulself tot ’n universiteitskursus te verbind,” het hy gesê. Ook dié matrieks vind baat by die kursus.

Voges sê hy het “sonder twyfel” gebaat by dié jaar. “Ek het groter sekerheid oor my studieplanne en kan ook my tyd en werklading beter bestuur.”

Voges het die kursus met goeie punte geslaag. Hy is op grond daarvan tot die verlengde graadprogram in BScAgric toegelaat. Voges is nou ’n tweedejaarstudent en wil hom in landbou-ekonomie bekwaam.

Akademie ontsluit nuwe geleenthede

Peter Joubert (25) van Stellenbosch moes in 2018 sy BSc-graadstudies laat vaar. Ná ’n goeie akademiese wegspring as eerstejaarstudent het hy vasgeval in sy tweedejaar. Hy het van sy vakke gesleep en kon nie hertoelating kry nie.

“Ek het ingeskryf vir ’n suiwer wetenskaplike rigting sonder dat ek regtig geweet het wat dit sou behels,” het hy vertel. “Soos baie ander studente was ek op 19 sleg voorbereid om ’n loopbaankeuse te maak.

“Dit was ’n moeilike tyd. Ek het gevoel ek is die enigste student wat my in die situasie bevind.”

Joubert het sy opsies oorweeg en hom by die AEL ingeskryf.

“Dit was ’n aanpassing. As 23-jarige was ek ook die oudste in my jaargroep wat aanvanklik vreemd was,” het hy vertel.

Joubert kon gelukkig gou sy voete vind. Hy skryf dit veral toe aan die steun van sy klasmaats en die AEL se personeel.

“Vir my persoonlik was die kursus van groot waarde,” het hy vertel. “Naas die fokus op bewaringsekologie en die omgewing het dit ook gehelp met selfontwikkeling. Ek het ook wonderlike vriende gemaak en emosioneel gegroei.”

Joubert het sy modules met onderskeiding geslaag. Hy was een van die topstudente in sy jaargroep.

Hy het heraansoek gedoen by die universiteit en is toe toegelaat op grond van sy akademiese vordering. Joubert is vanjaar ’n finalejaarstudent aan die US.

Benewens die akademiese kant, het Joubert tydens sy studie groter sekerheid gekry oor wat hy met sy lewe wil doen. “Ná my graadstudies oorweeg ek ’n onderwysdiploma of joernalistiek.”

Sy pa, Stefan Joubert, is vol lof vir dié kursus. “Dit was ’n goeie belegging in my kind se toekoms. Hy is ’n natuurkind, en die kursus het ’n goeie akademiese onderbou. Die AEL het net die soort struktuur gebied wat Peter nodig gehad het.” 

Unieke leer- en onderrigbenadering

“Die AEL is ’n hoëronderwysinstansie waar studente danksy ons unieke leer- en onderrigbenadering ’n uitstekende kans staan om te slaag,” het Van Huyssteen gesê.

“Laasjaar het bykans nege uit elke tien studente gegradueer ondanks ’n moeilike akademiese jaar te midde van die COVID-19-pandemie. Ons is baie trots op ons suksesrekord van die afgelope paar jaar.”

Minder as een uit elke drie universiteitstudente landwyd voltooi hul graadkursus in die voorgeskrewe tydperk. Net die helfte (52%) van studente wat jaarliks as nuwelingeerstejaars inskryf voltooi hul graadkursus.

Daar is ernstige deurvloeiprobleme in hoëronderwys, het Van Huyssteen uitgewys. Een van die redes is dat baie matrieks hulle inskryf vir die verkeerde kursus en dan akademies vasval. Talle eerstejaars ondervind ook aanpassingsprobleme en sukkel met die werkslading en werkstempo aan ’n universiteit.

“Eerstejaarstudente is ’n kwesbare studiegroep,” het Van Huyssteen gesê. “Baie studente skop in hul eerste jaar op.”

Die AEL fokus daarom op studente se leerervarings binne én buite die lesingsaal. “Ons stel belang in die holistiese ontwikkeling van ’n student,” het hy gesê.

Die AEL gebruik onder meer buitelug en aksie-gebaseerde leer in die natuur om persoonlike ontwikkeling van studente te bevorder.

“Die AEL se klem op ervaringsleer buite die lesingsaal word saam met ’n goed gestruktureerde teoretiese aanbod ingespan om leeruitkomste te verkry wat deur goed die helfte van ons studente suksesvol as ’n akademiese oorbruggingsjaar benut word en deur die ander as ’n kwalifikasie vir toetrede tot die wêreld van werk.”

Buitelugleer by AEL

Buitelugkampus

Buitelugleer

Een uit elke twee van die AEL se oud-studente skryf hulle later in vir universiteitstudies. Laasjaar het dié studente wat verder gaan studeer het almal hul eerste jaar geslaag. Dit is volgens Van Huyssteen noemenswaardig.

Die kursus bestaan uit tien modules, wat onder meer omgewingsreg, persoonlike ontwikkeling en konflikbestuur insluit. Dié modules word aangevul met kortkursusse in onder meer spoorsny, noodhulp en veldrykuns. Toere na die Richtersveld, Namakwaland en die Kgalagadi-oorgrenspark vul die akademiese program aan. Dié toere help om teoretiese kennis wat in die lesingsaal opgedoen word, saam te trek in praktiese situasies – in die veld, in  bewaringsgebiede, op plase, by myne en by sonkragaanlegte.

Daar is meer as een roete om naskoolse studies vir die begin van ’n loopbaan te benut, het Van Huyssteen benadruk.

“Die AEL bied verskeie sulke boustene vir voornemende studente.” het hy gesê.

  • Registreer nou vir die AEL se akademiese jaar wat op 1 Maart begin. Die akademie bied vanaf vanjaar wiskunde en moontlik wetenskapklasse aan vir studente wat hul matriekpunte wil verbeter. Besoek afel.co.za vir meer inligting.
Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top