Persvrystelling: Konferensie in Utrecht, Nederland op 24 November 2023

  • 0
Tema: Die wêreld is ons woning (nie)? Afrikaanssprekende en Suid-Afrikaanse akademici in die ‘buiteland’

Die Buitelandse Werksgemeenskap van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) nooi u uit na sy eerste konferensie op Vrydag, 24 November 2023.

Die tema van die konferensie is Die wêreld is ons woning (nie)? Afrikaanssprekende en Suid-Afrikaanse akademici in die ‘buiteland’.

Die konferensie vind om 11.00-16.00 plaas in die vergadersaal van die Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 11, Utrecht, Nederland.

Die konferensie sal twee hooftemas behandel:

  1. Hoe en in welke mate het hul werk in die buiteland Afrikaanssprekende en Suid-Afrikaanse akademici/navorsers se perspektief verander of bevestig?

Hierdie tema kan verken word vanuit die wisselwerking tussen Afrikaanssprekende en Suid-Afrikaanse akademici/navorsers en vele dimensies. Hieronder val onder meer hul vakdissipline, persoonlike en professionele verwagtings en leefervarings, nuwe persoonlike en professionele netwerke, kulturele verwysings en taalbewussyn, Suid-Afrika se plek in die internasionale orde, nuwe verwikkelinge in Suid-Afrika of die buiteland, eie en ander diasporas, plaaslike en internasionale regimes van kennis en mag, of nuwe kombinasies van identifisering, posisionering en leefwêrelde.

  1. Hoe en in welke mate het Afrikaanssprekende akademici/navorsers in die buiteland by Suid-Afrika betrokke gebly of geraak?

Hierdie tema kan verken word vanuit die wisselwerking tussen Afrikaanssprekende en Suid-Afrikaanse akademici/navorsers en baie dimensies. Hieronder val onder meer hul vakdissipline, wyer akademiese en professionele praktyke en netwerke, organisasies en instellings, gemeenskappe en streke, Suid-Afrika op nasionale vlak, nuwe verwikkelinge in Suid-Afrika of die buiteland, eie en ander diasporas, plaaslike en internasionale regimes van kennis en mag, of nuwe kombinasies van identifisering, posisionering en leefwêrelde.

Voordragte gegrond op die volle reikwydte van metodologiese benaderings sal aanvaar word, insluitende vergelykende studies, (outo)biografiese gevallestudies, ryk antropologiese vertellings, teoretiese verkennings, kwantitatiewe analises en ander. 

Datum: Vrydag, 24 November 2023 van 11.00 tot 16.00 uur

Plek: Vergadersaal van die Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 11, Utrecht, Nederland

Koste: ’n Deelnamefooi van € 20 sal by registrasie op 24 November 2023 betaalbaar wees.

RSVP: Dui asseblief voor of op Vrydag, 27 Oktober 2023 per e-pos by heinrich.matthee@jisr.eu u voorneme aan om die konferensie by te woon, en indien wel, of dit met of sonder ’n voordrag sal geskied:

1.Bywoning met voordrag  2. Bywoning sonder voordrag  3. Geen bywoning nie

Abstrakte
Sperdatum: Vrydag, 27 Oktober 2023

Lengte: 250-300 woorde

Die finale dagprogram sal na ontvangs van die abstrakte saamgestel en gekommunikeer word.

Buitelandse werkgemeenskap van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Voorsitter: Shana Ponelis (ponelis@uwm.edu)

Bestuur: Jacques du Plessis, Paul van Geest, Willie van der Merwe en Heinrich Matthee

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top