Taalunie begin nuwe studentenetwerk vir internasionale neerlandistiek

  • 0
De studenten maken afspraken met elkaar via een WhatsApp-groep en hebben contact via een online platform (Circle) waar zij interessante informatie plaatsen en kennis delen (ook over het Afrikaans). Daarnaast hebben zij voor een project rond Nederlandstalige muziek een podcast opgenomen en een Instagram-account aangemaakt (@nedmuziek). Aan dat project willen de studenten graag verder werken in 2023. Over nieuwe onderwerpen denken zij nog na.

Sedert 2020 en vanjaar opnuut wys die regerings van Nederland en België aansienlike bedrae toe vir die infrastruktuur en toekoms van die internasionale neerlandistiek. Samesprekings het in 2020 gelei tot die toekenning van n bedrag van €600 000 aan die Taalunie. Onlangs is n verdere bedrag - €1 miljoen - aan die Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek toegeken.

Carlijn Pereira is n beleidsraadgewer by die Taalunie en is verantwoordelik vir die onlangs gestigte Taalunie-studentenetwerk.

Sy het met Willem de Vries gesels. 

Carlijn Pereira (Foto: Bart Grietens)

Waaraan is die vergrote steun vir die Neerlandistiek internasionaal toe te skryf?

Wij zijn zeer dankbaar voor de vergrote aandacht en steun van de overheden voor de internationale neerlandistiek. Want de uitdagingen en noden blijven hoog. Zowel de Taalunie als de Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek ijveren al jaren voor een duurzame aanpak. En dat werk heeft nu een positief resultaat opgeleverd.

Wat beteken hierdie finansiering, wat ook die nuwe studentenetwerk bevoordeel, vir buitelandse studente van die Nederlandse taal- en letterkunde in die praktyk? 

Het studentennetwerk is een nieuw project en verbindt studenten neerlandistiek wereldwijd, om Nederlands met elkaar te spreken, om praktische tips uit te wisselen (bijvoorbeeld over studeren in het buitenland) en om samen activiteiten te ontplooien. De studenten lezen samen boeken, kijken en bespreken films, enzovoort. Ze hebben workshops georganiseerd met een spreker. Dankzij de financiering kunnen ze goede sprekers betalen. Een aantal studenten heeft samen een project uitgevoerd en een podcast gemaakt over het leren van de Nederlandse taal via Nederlandstalige muziek. Alle geïnteresseerde studenten internationale neerlandistiek – van Curaçao tot Stellenbosch – zijn welkom om deel te nemen.

Die Taalunie bied steun aan organisasies internasionaal vir die ontsluiting van verskillende soorte potensiaal deur middel van Nederlands. Vertel asseblief van die projekte waarby jy betrokke is.

Ik ben als beleidsadviseur betrokken bij het Impulstraject. In dat kader worden diverse projecten uitgevoerd om de internationale neerlandistiek te versterken en zichtbaarder te maken.

Met het Impulstraject zet de Taalunie in op drie doelen die samen met het veld van de internationale neerlandistiek geformuleerd zijn: het verlagen van de werkdruk van docenten en onderzoekers; bijdragen aan talentontwikkeling van studenten, docenten en onderzoekers; en het zichtbaar maken van de neerlandistiek door het versterken van netwerken. Ik hou het overzicht over alle activiteiten, en voer daarnaast ook projecten uit. Een daarvan is het verlagen van de werkdruk door de inzet van student-assistenten en stagairs. Daartoe is de regeling van de Taalunie voor student-assistenten uitgebreid en is een vacaturebank ontwikkeld. Daarover gaan we de komende tijd actief communiceren met studenten en met afdelingen Neerlandistiek. Daarnaast werken we met onderzoekers uit de internationale neerlandistiek aan een doctoral school voor talentvolle studenten en onderzoekers. We gaan daarbij uit van een bestaand, succesvol project dat we willen verbreden, zowel qua bereik zodat meer studenten er toegang toe hebben, als qua inhoud.

De doctoral school zal modules aanbieden voor letterkunde, taalkunde en cultuurkunde, en zal daarnaast een cursus aanbieden die erop gericht is de academische vaardigheden te verbeteren op het gebied van taal en op het gebied van carrièreplanning. Er komt een samenwerking tussen verschillende bestaande initiatieven.

Watter soorte potensiaal sou jy wil hê moet hierdie netwerk ten beste vir belangstellende studente ontsluit?

De Taalunie beoogt met het netwerk studenten een platform te bieden. Het netwerk dient als paraplu voor verschillende activiteiten:

- het uitvoeren van projecten rond de neerlandistiek, zoals film- en discussieavonden, een podcast maken over Nederlandstalige muziek, uitwisseling over vakinhoudelijke thema’s uit de neerlandistiek.

- uitwisselen van buitenlandervaringen en daarbij behorende praktische zaken (woonruimte, benodigd budget om rond te komen, enz.)

- input leveren aan Taaluniebeleid en -projecten: bijvoorbeeld het beleid van de Taalunie rond student-assistentschappen en stages, en reflecteren over toekomstgericht curriculum voor internationale neerlandistiek.

Voor de studenten bestaat het potentieel eruit dat zij over spreekangst geraken, gelijkgezinden ontmoeten, extra taalinput krijgen en een internationaal netwerk opbouwen waarmee zij hun arbeidsmogelijkheden vergroten. Meer in het algemeen bevordert het netwerk internationalisering, en bevordert het de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de studie neerlandistiek.

Hoe het die studenteprojek ontstaan?

Het studentennetwerk is opgezet in het kader van het Impulstraject. Het Impulstraject loopt tot en met 2024. Alle projecten die in het kader van het Impulstraject worden uitgevoerd zijn duurzaam en hebben een hefboomeffect voor de internationale neerlandistiek. Zo ook het studentennetwerk. Het is zeker een meerjarig project. De extra financiering biedt de mogelijkheid om het studentennetwerk op te zetten, erin te investeren en ervoor te zorgen dat het netwerk een goede structuur heeft en een werking.

Het is de intentie van de Taalunie om de werking van het studentennetwerk te integreren in het reguliere Taaluniebeleid voor de internationale neerlandistiek. De ambitie is om een zelfsturend internationaal studentennetwerk te bouwen, dat bekendheid heeft in het veld van de internationale neerlandistiek, en dat vindbaar is voor alle studenten. Leden van het netwerk blijven ook actief als zij hun studie afgerond hebben: het studentennetwerk geeft een impuls aan een alumninetwerk.

Sluit die studentenetwerk aan by bestaande strukture vir neerlandistiek internasionaal? Wat voeg dit by die studieterrein?

Het studentennetwerk staat op zichzelf. Het is een community met het doel om studenten internationale neerlandistiek wereldwijd te verbinden. We hopen zo ook de studentenclubs die al bestaan hierbij te betrekken. Daarmee wordt de internationale neerlandistiek meer zichtbaar en aantrekkelijker voor studenten.

De studenten die deelnemen aan het netwerk zijn afkomstig van verschillende afdelingen neerlandistiek. Het is een netwerk voor en door studenten. We zullen gesprekken aangaan met de bestaande studentenverenigingen wereldwijd en kijken waar samenwerking mogelijk is.

Watter platforms is deel van die studentenetwerk se aanbod en wat bied dit studente? Wat is die rol van die webwerf mijnnederlands.taalunie.org?

De studenten maken afspraken met elkaar via een WhatsApp-groep en hebben contact via een online platform (Circle) waar zij interessante informatie plaatsen en kennis delen (ook over het Afrikaans). Daarnaast hebben zij voor een project rond Nederlandstalige muziek een podcast opgenomen en een Instagram-account aangemaakt (@nedmuziek). Aan dat project willen de studenten graag verder werken in 2023. Over nieuwe onderwerpen denken zij nog na.

Het is duidelijk dat de studenten heel creatief en getalenteerd zijn: zo hebben zij een podcast opgenomen en een eigen logo daarvoor ontworpen. De opbrengsten van het studentennetwerk worden via mijnNederlands ontsloten. Alle studenten die op mijnNederlands geregistreerd zijn, hebben gratis toegang tot mijnNederlands en kunnen dus allemaal de producten zien en gebruiken.

Waarna kan lede en belangstellendes vanjaar uitsien? As 'n student of meerdere belangstellendes by die Taalunie se studentenetwerk wil inskakel, waar kan hulle met die studentenetwerk ten beste kontak maak? 

Het studentennetwerk krijgt een vaste structuur met eigen financiële middelen voor interessante en uitdagende gezamenlijke activiteiten en projecten. Er komt samenwerking met andere netwerken en we zullen in de Week van het Nederlands (30 september tot 7 oktober 2023) extra activiteiten programmeren.

Studenten kunnen mailen naar studenten@taalunie.org.

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top