Valse Vriend: Zuid-Afrikaans

  • 0
 
Geen grotere verwarring tussen Nederland en Vlaanderen enerzijds en Zuid-Afrika anderzijds dan over het bijvoeglijk naamwoord Afrikaans. In het Nederlands verwijst het bijvoeglijk naamwoord Afrikaans naar het continent Afrika. 
 
Dus heb je het over Afrikaanse talen, dan bedoelt men: het Kikuyu, Wolof, Swahili, Kamba, Xhosa, Zulu…noem maar op. In het Afrikaans (dus de taal die door bijna zeven miljoen Zuid-Afrikanen wordt gesproken) heeft men het dan over Afrikatale. 
 
Een Nederlandstalige die maar vaag enige kennis heeft van Zuid-Afrika, spreekt niet over Afrikaans (als taal) maar Zuid-Afrikaans. 
 
Maar dat is dus verkeerd, want Zuid-Afrikaans, als bijvoeglijk naamwoord, verwijst naar alles wat met Zuid-Afrika te maken heeft en het Zuid-Afrikaans als taal bestaat niet. Het zou een combinatie van elf talen zijn. 
 
Net als het onbestaande Belgisch een combinatie van Nederlands, Frans en Duits zou zijn. Volgt u het nog?
 
Buro: GvdB
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top