Week van het Nederlands | Volg onze taalgesprekken

  • 0

Hoe helpt technologie onze taal vooruit? Hoe dekoloniseren we het Nederlands? En wat doen we met regionale talen? de lage landen zoekt naar antwoorden tijdens drie virtuele lunchgesprekken in de Week van het Nederlands, van 2 tot en met 9 oktober 2021.

Foto © ThisIsEngineering via Pexels

Webinar ‘Hoe helpt technologie onze taal vooruit?’

Wanneer? 5 oktober 2021, van 12:00 tot 13:00

Wat? Een lunchgesprek over taal en technologie.

Dankzij artificiële intelligentie kunnen we vandaag historisch Nederlands reconstrueren, schrijven computers nieuwsartikelen en vertalen robots complexe teksten.

Technologie biedt almaar meer mogelijkheden voor de Nederlandse taal in de meest uiteenlopende domeinen, van literatuur tot geneeskunde. Wat kan de computer al met taal? En wat zijn de (ethische) gevolgen daarvan?

Met wie? Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands Radboud Universiteit, onderzoeker Meertens Instituut) gaat daarover in gesprek met Lauren Fonteyn (onderzoeker taalkunde, Universiteit Leiden) en Eva Vanmassenhove (onderzoeker artificiële intelligentie, Universiteit Tilburg).

Waar? Het panelgesprek is op 5 oktober vanaf 12u. te volgen door te klikken op onderstaand scherm of op deze link: https://youtu.be/NRWt1N6TdPU

Herbekijken kan nadien op de lage landen en mijnNederlands.

Foto © Amador Loureiro via Unsplash

Webinar ‘Hoe dekoloniseren we het Nederlands?’

Wanneer? 6 oktober 2021, van 12:00 tot 13:00

Wat? Een lunchgesprek over de dekolonisering van het Nederlands.

Taal weerspiegelt de heersende verhoudingen in de maatschappij. Ook als die onrechtvaardig zijn. Zo lopen minderheidsgroepen het risico bestendigd te worden in hun sociaal zwakkere positie. Daarom klinkt de roep naar dekolonisering van de taal steeds luider. Maar hoe pak je dat aan? Moet je regels opleggen of net niet?

Met wie? Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands Radboud Universiteit, onderzoeker Meertens Instituut) gaat daarover in gesprek met Raf Njotea (taal- en letterkundige, scenarist) en Tessa Leuwsha (schrijver, documentairemaker).

Waar? Het panelgesprek is op 6 oktober vanaf 12u. te volgen door te klikken op onderstaand scherm of op deze link: https://youtu.be/uEqfzFe-fF4

Herbekijken kan nadien op de lage landen en mijnNederlands.

Foto © Jacqueline Brandwayn via Unsplash

Webinar ‘Wat doen we met de regionale talen?’

Wanneer? 7 oktober 2021, van 12:00 tot 13:00

Wat? Een lunchgesprek over het regionale talenbeleid.

België heeft het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden nooit ondertekend. Nederland heeft dat wel. Daar zijn het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch erkend als regionale taal, en hebben het Jiddisch en het Romani het statuut van erkende minderheidstaal.

Wat houdt die erkenning precies in? Waarom hebben beide landen een andere kijk op regionale talen? En hoe gaat het er elders in de wereld aan toe? Kunnen België en Nederland iets leren van het talenbeleid bij de buren?

Met wie? Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands Radboud Universiteit, onderzoeker Meertens Instituut) gaat daarover in gesprek met Veronique De Tier (taalkundige UGent/INT, streektaaladviseur Zeeland) en Nanna Hilton (professor sociolinguïstiek Rijksuniversiteit Groningen, taaladviseur Europese Vrijhandelsassociatie).

Waar? Het panelgesprek is op 7 oktober vanaf 12u. te volgen door te klikken op onderstaand scherm of op deze link: https://youtu.be/-0OXzVzHzXE

Herbekijken kan nadien op de lage landen en mijnNederlands.

  • Persbericht: Door Tom Christiaens
  • De webinars van de lage landen zijn mogelijk dankzij de financiële steun van de Taalunie.
  • 0
Top