Geraldine Reymenants

Geraldine Reymenants (o 1975) is de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in zuidelijk Afrika sinds juli 2014. De Algemene Afvaardiging, die Vlaanderen vertegenwoordigt in zeven landen in de regio, met een specifieke focus op Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique, is verantwoordelijk voor de ondersteuning en facilitering van alle officiële contacten tussen de Vlaamse Regering en haar partnerlanden, en bevordert, ondersteunt en is betrokken bij, onder andere, kunst en cultuur, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, wetenschap en technologie, mensenrechten en jeugdbeleid.

Voor ze toetrad tot het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken in 2012, was Geraldine onderzoekscoördinator bij het Belgische Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2005-2011) en onderzoeker in genderstudies bij de Universiteit Gent, België (1999-2004). Ze heeft een masterdiploma in Geschiedenis (Universiteit Gent, 1997) en een postgraduaat in Vrouwenstudies (Universiteit Gent en Universiteit Utrecht, 1998). Ze heeft ook een PhD in Geschiedenis (Gent Universiteit, 2005), en heeft wijd gepubliceerd over vrouwelijke schrijvers en gender in het literaire veld.

Dr. Geraldine Reymenants
Algemeen Afgevaardigde
Ambassade van België

ALGEMENE AFVAARDIGING VAN DE VLAAMSE REGERING

T +27 12 460 0781  M +27 82 766 3059
geraldine.reymenants@flanders.eu
Cameronstraat 497
Bailey’s Muckleneuk, 0181 | Pretoria, Zuid-Afrika
www.flanders.org.za

....

Geraldine Reymenants has been the general representative of the government of Flanders in southern Africa since July 2014.

The General Representation, representing Flanders in seven countries in southern Africa – with a specific focus on South Africa, Malawi and Mozambique – is responsible for supporting and facilitating all official contacts between the government of Flanders and its partner countries, and it promotes, supports and engages in culture, development cooperation, education, science and technology, human rights and youth policy, among others.

Before she joined the Flanders department of foreign affairs in 2012, Geraldine worked as research coordinator at the Belgian Institute for the Equality of Women and Men (2005–2011), and as researcher in gender studies at Ghent University, Belgium (1999–2004). She has a master’s degree in history (Ghent University, 1997) and a postgraduate degree in women’s studies (University of Antwerp and Utrecht University, 1998). She also holds a PhD in history (Ghent University, 2005), and has published extensively on women writers and gender in the literary field.

België en Suid-Afrika: 30 jaar se betrekkinge

Geraldine Reymenants Meningen 2024-02-19

Geraldine Reymenants, algemene verteenwoordiger van die regering van Vlaandere in Suider-Afrika, het op Saterdag 17 Februarie by Sasnev (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Pinelands, Kaapstad, gesels oor die afgelope 30 jaar se betrekkinge tussen Vlaandere en Suid-Afrika. Erwin Rode (voorsitter van die Orde van die Prinse, afdeling Kaapstad) stel vir haar in hierdie podsending voor.

België en Suid-Afrika: kulturele en akademiese uitwisseling/samewerking

Menán van Heerden, Geraldine Reymenants Interviews 2020-02-14

Daar is tans opwindende kulturele en akademiese uitwisseling-/samewerkingsooreenkomste tussen Vlaandere en Suid-Afrika. Menán van Heerden gesels met Geraldine Reymenants, algemene verteenwoordiger van die regering van Vlaandere in Suider-Afrika.

Contemporary dance productions from Flanders to visit South Africa

Marli van Eeden, Geraldine Reymenants Interviews 2019-05-23

Contemporary dance productions from some of Flanders’s leading dance companies, Les Ballets C de la B and Siamese Cie, will soon be touring in South Africa.

Verified by MonsterInsights
Top