Heinrich Matthee

Heinrich Matthee is 'n politieke risiko-ontleder vir bedrywe, 'n oud-navorser by Maties, en 'n gasnavorser by die Universiteit van Amsterdam.

Groepsportret met heer: In gesprek met Willem Otterspeer

Heinrich Matthee, Willem Otterspeer Interviews 2022-11-14

Moet ’n standbeeld opgerig word vir afwykende menings? Wat is die verband tussen estetika en geskiedenis? Vertoon lees en skrywerskap totalitêre trekke? Wat is die impak van krom Engels en studentemassas by Nederlandse universiteite? En wat is die rol van humor ook in oorlogstyd? Hierdie kwessies en vele ander behandel Willem Otterspeer in ’n vraesessie met Heinrich Matthee. Otterspeer is emeritus hoogleraar universiteitsgeskiedenis aan die Universiteit van Leiden, die oudste universiteit van Nederland wat in 1575 opgerig is. 

Unieke lewens en aktuele biografie: ’n onderhoud met Hans Renders

Heinrich Matthee, Hans Renders Interviews 2021-05-25

"Nou, punt een zou ik willen opmerken, low biography en high biography heeft niets met ethiek te maken. Ik bedoel daarmee; high biography kan over iedereen gaan, ook over iemand uit low culture, maar is high research. Dus dat gaat om de werkwijze. Bronnenonderzoek, serieus onderzoek naar de context. En low biography kan best over een hermetisch dichter gaan, maar kan slecht onderzocht zijn. Dus dat levert slechte biografieën op."

Suid-Afrika bekend onder Nederlandse parlementslede

Heinrich Matthee In het nieuws 2021-03-19

"Gebeure in Suid-Afrika sal nooit die hooffokus wees van Nederlandse beleid oor buitelandse sake nie. Die bedreigings vir die regstaat, klein groepe, eiendomsreg en menseregte in Suid-Afrika raak egter die belange van tienduisende burgers van Nederland in Suid-Afrika."

Verified by MonsterInsights
Top