Jerzy Koch

Jerzy Koch, DrsLitt (Universiteit van Wrocław), PhD (KULeuven), DLitt (Universiteit van Wrocław), is hoof van die Afdeling Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies by die Fakulteit Engels van A Mickiewicz-Universiteit in Poznań; vroeër was hy oprigter en jarelange hoof van die Afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde en Afrikaans by die Erasmus-Leerstoel vir die Nederlandse Filologie aan die Universiteit van Wrocław (tot 2011). Voorts is hy hoofredakteur van “Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies” [https://www.degruyter.com/view/j/werk]. Hy doseer veral Nederlandse literatuur, koloniale literatuur en Afrikaans, en stel ook belang in die resepsie van literêre vertalings.

Sy artikels het verskyn o.a. in Spiegel der LetterenOver MultatuliHollands MaandbladStiletLiteratorTydskrif vir Nederlands & Afrikaans en Acta Academica.

Belangrike boeke sluit in Multatuli w Polsce (2000, Multatuli in Pole), Outsider onder de zijnen: vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman (2002, aanlyn beskikbaar op DBNL), Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura Afrikaans XVII-XIX wiek (2004, Geskiedenis van de Suid-Afrikaanse letterkunde. Afrikaanse literatuur 17e-19e eeu), Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej (2008, Hottentot Venus en ander opstelle oor die Suid-Afrikaanse literatuur) en Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. (Okres usamodzielnienia 1900-1930) (2012, Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse letterkunde. Afrikaanse literatuur (Periode van verselfstandiging 1900-1930). Sy mees onlangse publikasie is A History of South African Literature: Afrikaans Literature 17th–19th Centuries wat in 2015 by Van Schaik verskyn het.

Vir sy vertalings uit die Nederlandse literatuur in Pools (meer as twintig boeke, o.a. van H Claus, J Bernlef, H de Coninck, G Kouwenaar, Lucebert, H Mulisch, Multatuli, L Nolens, P Rodenko, F Timmermans) het hy die M Nijhoff-prys (1995) ontvang. Hy het ook Ingrid Jonker en Etienne Leroux vertaal en sy onlangse vertalings is Poolse bloemlesings uit Antjie Krog (2017) en Breyten Breytenbach (2018) se gedigte.

Jerzy Koch is lid van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Vereniging van Poolse Skrywers (SPP), Vereniging van Literêre Vertalers (STL) en is die eerste buitelandse lid van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (2006). Hy is sedert 2001 navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat.

Gerekende Poolse letterkundige Jerzy Koch verken taal en letterkunde skeppend in sy eerste Afrikaanse digbundel

Willem de Vries, Jerzy Koch Literatuur 2020-05-21

"Afrikaans is kompak en beskik oor ’n seggingskrag wat ek moeilik met ander tale kan vergelyk. Die taal het baie variëteite en ek geniet elke variëteit in wat ek lees of wat ek in die land self hoor. Ek trap in Afrikaans my paadjies en praat ook 'my' Afrikaans, skep my eie uitdrukkingsmoontlikhede in hierdie taal."

Poolse tydskrif Werkwinkel plaas in sy 1ste dekade kwart van bydraes in Afrikaans

Willem de Vries, Jerzy Koch Interviews 2019-10-31

Werkwinkel word sedert sy eerste uitgawe in 2006 deur die Adam Mickiewicz-universiteit (UAM) in Pole uitgereik. Dit bevat bydraes in Nederlands, Engels en Afrikaans en in die onlangse verlede is daarin uitgebreid aandag geskenk aan skrywers aan die orde van Breyten Breytenbach, Olga Kirsch en JM Coetzee. Jerzy Koch, stigter-redakteur van Werkwinkel, het Willem de Vries se vrae beantwoord.

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Jerzy Koch en Karen Kuhn van die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań

Jerzy Koch, Karen Kuhn, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-14

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Jerzy Koch en Karen Kuhn van die Departement Nederlands en Suid-Afrikaans by die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań, Pole.

Verified by MonsterInsights
Top